Agri SA is bemoedig oor die nasionale kommissaris van polisie, generaal Khehla Sitole, se verbintenis om boere en boerderygemeenskappe te help beveilig. Generaal Sitole het Maandag die vergadering van Agri SA se Landelike Beveiligingskomitee bygewoon.

Read it in English. 

Agri SA verwelkom ook die uitnodiging van generaal Sitole om die Landelike Beveiligingstrategie saam met die polisie te finaliseer en in 2019 die strategie gesamentlik bekend te stel. Agri SA sal as vennoot van die polisie met die bewusmaking van die hersiene strategie optree.

“Agri SA het waardering vir generaal Sitole se entoesiasme om landelike gebiede veiliger te maak en dat die polisie saam met Agri SA wil werk,” sê Tommie Esterhuyse, nuutverkose voorsitter van Agri SA se Sentrum van Uitnemendheid: Landelike Veiligheid. “Die vergadering het aan landbouers die geleentheid vir ’n oop en eerlike gesprek gegee waarop Agri SA kan voortbou.”

Tydens die vergadering het generaal Sitole die polisie se omdraaistrategie met die komitee bespreek, met landelike veiligheid as een van die fokusareas in dié strategie. Hy het voorts gesê dat dit sy en die polisie se strewe is om teen 2030 ’n veiliger landelike omgewing te skep deur hul grondwetlike verantwoordelikhede na te kom.

Die polisie wil met verbeterde polisiëring tot ekonomiese ontwikkeling in landelike gebiede bydra, sodat die boerderygemeenskap kan voortgaan met sy belangrike bydrae tot die ekonomie, voedselsekerheid en stabiliteit in Suid-Afrika. Aspekte soos die implementering van ’n doeltreffende reservistestelsel, die herlewing van landelike spesialiseenhede en die voorsiening van die nodige hulpbronne aan landelike polisiestasies is van die elemente wat in die omdraaistrategie ingesluit is.

“Die goeie samewerking tussen Agri SA en die polisie oor jare is herbevestig en op ’n hoër vlak geplaas deur die besoek van die polisie se topbestuur en hul onderneming van nouer samewerking,” sê Esterhuyse.

Die komitee se nuwe bestuur is ook tydens die vergadering verkies. Tommie Esterhuyse, ’n boer van Heilbron, is die nuwe voorsitter, Joe Scholtz van Griekwastad is die ondervoorsitter en Uys van der Westhuijzen is as addisionele lid verkies. – Persverklaring