TAU

TAU Rollermeule/Veevoere is ‘n dinamiese rolspeler in die veevoerbedryf met bedieningsgebiede in Noord-Wes, Noord-Vrystaat en ‘n gedeelte van die Noord-Kaap.

Die volgende poste is beskikbaar:

 VEEVOEDINGKUNDIGE

Standplaas: Leeudoringstad.

Die suksesvolle kandidaat moet oor die nodige akademiese kwalifikasies beskik as voedingkundige, met minstens vyf jaar praktiese ervaring in die vee- en veevoerbedryf.

Pos word aangebied as:

 • Voltydse aanstelling.
 • Deeltyds: Drie dae per week.

Die suksesvolle kandidaat sal verantwoordelik wees vir:

 • Die instandhouding van bestaande geformuleerde produkte.
 • Die verandering van formulasies en ontwikkeling van nuwe produkte soos nodig.
 • Voldoening aan die vereistes van Wet 36 van 1947.
 • Die lewering van gehalteprodukte en handhawing van optimale vervaardigingstandaarde.
 • Besoeke aan en hantering van voedingkundige navrae soos per kliënt wat Tau Veevoere gebruik.
 • Aanbied van lesings op uitnodiging of soos benodig.
 • Skryf van produkhandleidings, promosiepamflette en semi-wetenskaplike artikels vir plasing in erkende landboutydskrifte.

VEEVOERBEMARKERS

Twee poste beskikbaar vir die bemarking van vee- en wildvoer binne die Tau-bedieningsgebied.

Kandidate moet oor erkende akademiese kwalifikasies (vee-verwant) beskik. Praktiese ervaring van vee-/wildboerdery sal voordelig wees.

Suksesvolle kandidate moet:

 • Tweetalig wees.
 • Kennis van ‘n derde inheemse taal sal voordelig wees.
 • Goeie bemarkingseienskappe en menseverhoudinge kan handhaaf.
 • Oor ‘n hoë mate van verantwoordelikheid en integriteit beskik.
 • ‘n Geldige rybewys besit.

‘n Mededingende salaris en pakketvoordele sal met suksesvolle kandidate onderhandel word.

Aansoeke sluit 30 Oktober 2017.

Stuur CV aan: kobusviljoen@taumeule.co.za

Vir meer inligting en navrae, skakel Nic Basson by 082 506 0917.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here