Die Nasionale Wolkwekersvereniging (NWKV) het vanjaar reeds twaalf reproduksiegroepe in die Oos-Vrystaat, Mpumalanga en KwaZulu-Natal gestig, na aanleiding van sy reproduksie-gefokusde opleidingsprogram vir wolboere. Meer as 140 wolboere neem reeds aan die program deel, maar daar sal na verwagting nog sowat vyf groepe gestig word, wat dié getal tot by die 200-merk kan laat styg.

Volgens Bom Louw, die NWKV se produksie-adviseur op Harrismith, bied die praktykgerigte opleidingsprogram aan elke wolboer die geleentheid om bestuursaspekte en -vaardighede wat die grootste invloed op ’n ooikudde se reproduksie het, aan te leer en toe te pas.

Die program word vir klein groepe boere aangebied, wat tussen vier en sewe keer tydens die opleidingstydperk op mekaar se plase bymekaarkom. Die boere in ’n spesifieke groep besluit self hoeveel keer hulle gaan vergader, en elke byeenkoms is só geskeduleer dat dit saamval met ’n belangrike fase in die ooie se reproduksiesiklus. Elke groep leer vaardighede en kennis om hul ooikuddes se produksie te maksimaliseer.

Tabel 1: Module-indeling op grond van lamtyd.

Herfslam-module Maand Lentelam-module
3 November 1 en 2
4 en 5 Februarie 3
6 en 7 Junie 4 en 5
1 en 2 Augustus/September 6 en 7

 Module-inhoud:

  • Module 1: Paartyd.
  • Module 2: Vroeë- en middragtigheid.
  • Module 3: Laatdragtigheid.
  • Module 4: Lamtyd en vroeë laktasie.
  • Module 5: Mid- tot laat-laktasie.
  • Module 6: Speentyd.
  • Module 7: Ná speen en voor paring.

 Vir meer inligting oor hierdie opleidingsprogram, skakel Bom Louw by 082 652 2243. – Izak Hofmeyr, Veeplaas