Die Oesskattingskomitee se doelwit is om amptelike, betroubare, akkurate en geloofwaardige skattings aan die landboubedryf deur te gee. Die laat reën en laat aanplantings het die skattings egter baie uitdagend gemaak. Na aanleiding van die hoeveelheid navrae wat Graan SA rakende die voorlopige oppervlakteskatting, wat Dinsdag vrygestel is, ontvang het, is dit duidelik dat daar uiteenlopende menings is.

Read it in English. 

Graan SA het as gevolg van hierdie uiteenlopende menings die volgende terugvoer vanaf die Oesskattingskomitee ontvang:

Produsente-bydraes

Om lig op die berekeninge van die voorlopige oppervlakteskatting te werp, is dit belangrik dat produsente die impak van hulle deelname tydens die bepaling van dié oppervlakte verstaan. Spatialintelligence (SiQ), wat ligte vliegtuie gebruik om waarnemings uit die lug te maak, se oppervlakte-data word eers einde Februarie in ag geneem. Dit bring mee dat die Oesskattingskomitee hoofsaaklik op boere se insette vir Januariemaand se oppervlakte staatmaak.

Die mielie-oppervlakteskatting van 2,227 miljoen hektaar was amper 100% op produsente-inligting geskoei. Die belangrikheid van inligting wat deur produsente aan die Oesskattingskomitee verskaf word, kan nie genoeg beklemtoon word nie.

Tabel 1 toon die aantal produsente wat aan Januariemaand se oppervlakteskatting deelgeneem het. Die komitee het weens die moeilike seisoen gepoog om beter deelname onder produsente te kry. Graan SA wil hiermee dan ook sy dank uitspreek aan elkeen van die 421 produsente wat die Oesskattingskomitee se vraelyste voltooi het. Baie kommentaar word oor die akkuraatheid van die oppervlakte gelewer, maar die onsekerheid kan slegs opgeklaar word as almal hande vat en die Oesskattingskomitee met inligting versterk.

Tabel 1: Aantal produsente wat aan Januariemaand se oppervlakteskatting deelgeneem het.

Jaar Aantal produsente Persentasie van oppervlakte-verteenwoordiging
2016 403 9,1%
2017 386 8,5%
2018 389 8,7%
2019 421 10,4%

 

Afwyking tussen oppervlakteskattings

Tabel 2 toon die verskil tussen die voorlopige (Januarie) en finale oppervlakte sedert 2010. Elke seisoen het sy uitdagings wat ’n oppervlakteskatting moeilik maak, maar volgens die persentasie afwykings is dit duidelik dat die Oesskattingskomitee ’n goeie taak verrig het met die hoeveelheid inligting tot hulle beskikking.

Die grootste afwyking tydens die nege-jaar tydperk was in 2011, toe die komitee die Januarie-skatting met 5,7% meer as die finale skatting beraam het. Die finale skatting het tydens die nege-jaar tydperk vyf keer toegeneem, terwyl dit vier keer kleiner geword het.

Tabel 2: Verskil tussen die voorlopige (Januarie) en finale oppervlakte sedert 2010.

Seisoen Voorlopige oppervlakte  (Januarie) Finale  oppervlakte Verskil
Ha Ha % Ha
2010 2 627 200 2 742 400 4,4% 115 200
2011 2 515 800 2 372 300 -5,7% -143 500
2012 2 630 200 2 699 200 2,6% 69 000
2013 2 780 000 2 781 200 0,0% 1 200
2014 2 710 500 2 688 200 -0,8% – 22 300
2015 2 656 450 2 652 850 -0,1% -3 600
2016 1 995 150 1 946 750 -2,4% -48 400
2017 2 549 200 2 628 600 3,1% 79 400
2018 2 309 200 2 318 850 0,4% 9 650
2019 2 268 900 ? ? ?
Gemiddeld 1,0% 1 573

 

Eerste produksieskatting

Dis belangrik om daarop te let dat die eerste drie produksieskattings (Februarie tot April) grotendeels met behulp van produsente-inligting bepaal word deur middel van vraelyste wat maandeliks deur hulle voltooi word. Graan SA doen ’n ernstige beroep op elke produsent om die vraelyste wat in Februarie uitgestuur gaan word, te voltooi aangesien dit die grootte van die eerste produksieskatting gaan bepaal.

Die daarstel van ’n akkurate eerste skatting gaan nie moontlik wees indien soveel as moontlik produsente nie deelneem nie. Produsente-inligting vergemaklik nie net die komitee se taak nie, maar lei ook daartoe dat hul inligting groter gewig dra met die daarstel van ’n skatting. Dit is dus ’n feit dat beter deelname deur produsente tot ’n akkurater skatting kan lei.

Om aan die produksieskatting deel te neem, kontak vir Rona Beukes, lid van die Oesskattingskomitee, by (012) 319 8032 of RonaB@daff.gov.za. – Petru Fourie, Graan SA