Prof Karaan: Suid-Afrikaanse landbou groet ’n reus

Die Universiteit Stellenbosch (US)-gemeenskap het met leedwese kennis geneem van die afsterwe van prof Mohammad Karaan, ’n voormalige dekaan van die Fakulteit AgriWetenskappe en voormalige waarnemende US-viserektor. Prof Karaan was … Continue reading Prof Karaan: Suid-Afrikaanse landbou groet ’n reus