Agri SA verwelkom die aankondiging van die droogterampverklaring wat met ’n verdere maand verleng is deur die minister van samewerkende regering en tradisionele sake, dr Dlamini-Zuma. Agri SA het dié versoek aan die minister gerig en is verheug dat sy gehoor daaraan gegee het.

Read it in English

Die somerreënvalseisoen is verby sonder genoegsame reën in die meeste van die gebiede wat gebuk gaan onder rampdroogte. Die voortslepende droogte het verreikende gevolge vir landbou en is katastrofies vir plaaslike ekonomieë in die droogtegeteisterde areas. In die Wes-Kaap kan ’n laer as normale winterreënvalseisoen die probleem vererger.

Dringende fondse nodig om oorlewing van boerderye te verseker

Sedert die nasionale rampverklaring van 4 Maart 2020 en die begrotingstoespraak van die minister van finansies, was daar geen ingryping van die regering om die nood te verlig nie. die minister van finansies het op 5 Junie 2020 ’n verdere kennisgewing in die Staatskoerant (nr. 43398) gepubliseer om voorsiening te maak vir die onmiddellike beskikbaarstelling van ongeallokeerde rampfondse vir ramphulpverlening. Dit is egter onbekend of die R466,4 miljoen waarna verwys word, vir COVID-19- of droogtehulp aangewend sal word.

“Boere het dringend hulp nodig om die oorlewing van hulle boerderye, werkers en gemeenskappe en brose plaaslike ekonomieë te verseker. Ons is hoopvol dat van die fondse waarna na vandag verwys is, dringend vir droogtehulp aangewend sal word,” sê Willem Symington, hoof van Agri SA se rampbestuureenheid.

Beskikbaarstelling van ’n finansiële verslag versoek

Agri SA het ook ’n beroep gedoen op die regering om finansiële bystand te verleen aan boere wat deur droogte geraak word deur die verskaffing van veevoer, waterinfrastruktuur, bore, toerusting, opknapping van boorgate en ander ingrypings wat kan help om die las te verlig.

Voorts het Agri SA versoek dat ’n verslag van droogtehulpspandering beskikbaar gestel word in terme van die nasionale rampregulasies. Agri SA en sy lede het met fondse vanuit die privaatsektor en ander skenkings sedert 2015, hulp aan talle geaffekteerde landbougemeenskappe verleen.

Agri SA sal volhou om druk op die regering uit te oefen vir proaktiewe ramphulpverligting deur projekte en finansiële bystand aan alle geaffekteerde boere, plaaswerkers en gemeenskappe. – Persverklaring, Agri SA