Terwyl die gewildheid van rooibostee wêreldwyd toeneem, groei die bedryf in die klein gebied waar dit in Suid-Afrika verbou word. Uit ’n onlangse werkswinkel van Agri SA met rooibosprodusente het dit duidelik geword dat ’n produsenteorganisasie vir die bedryf ’n noodsaaklikheid geword het. Die South African Rooibos Council (SARC) lewer tans dienste aan die bedryf, maar dié raad hanteer hoofsaaklik verwerkers.

Pietman Roos, hoof van korporatiewe aangeleenthede by Agri SA, sê daar is ’n duidelike behoefte aan ’n organisasie wat spesifiek na produsentesake kyk. “Die boodskap uit ons werkswinkel was dat rooibosprodusente veral beter toegang tot navorsing benodig en ook saam wil bepaal waar navorsing nodig is.

“Daar is veral ’n behoefte aan navorsing oor produksie, genetika en voeding. Die bedryf het sy unieke vraagstukke oor sake soos arbeid, sekuriteit en om as bedryf saam daarna te kyk kan tot groot voordeel lei.”

’n Erkende spreekbuis

Nog ’n belangrike funksie van ’n produsenteorganisasie waarvoor ’n behoefte bestaan, is gesamentlike onderhandeling met owerhede en ander belanghebbendes deur ’n erkende spreekbuis wat die bedryf se belange verteenwoordig.

“Agri SA werk baie nou saam met die 25 bestaande bedryfs/produsente-organisasies in Suid-Afrika en het ook pas ’n proses saam met die makadamiabedryf afgehandel vir die stigting van ’n selfstandige organisasie. Ons glo ons kan ’n potensiële rooibosprodusente-organisasie baie goed ondersteun, veral administratief,” sê Roos.

Hy sê dit is nie ’n eenvoudige taak om so ’n organisasie te stig nie, hoewel die kool uiteindelik die sous werd is. “Daar moet aan fyn detail soos finansiële bestuur, befondsing, korrekte strukture vir ledekontak en meer aandag gegee word.”

Roos sê die rooibosteebedryf is baie belangrik vir Suid-Afrika. “Rooibos is uniek aan Suid-Afrika en doen goed in ’n gebied waar ander gewasse moontlik nie finansieel sin maak nie. Deur die bedryf te ondersteun vir groei, word verseker dat die rooibos-gebied se ekonomie so divers as moontlik bly.” – Marike Brits, AgriOrbit.