Die Minister van Landbou, Bosbou en Visserye het aangekondig dat die volgende heffings (BTW uitgesluit) van toepassing sal wees op bepaalde diere, rooivleis en rooivleisprodukte, huide, velle en verwerkte varkvleis:

Beeste

 • R6,24 per kop sal afgetrek word by die verkoopprys van die betrokke diere en aan die heffingsadministrateur oorbetaal word.
 • R10,40 per kop is deur die eienaar van die dier betaalbaar aan die abattoir wanneer dit geslag word. Die eienaar van die abattoir moet dit aan die heffingsadministrateur oorbetaal.
 • Die vleishandelaar moet R659 per jaar aan die heffingsadministrateur oorbetaal vir die verkoop van rooivleis, rooivleisprodukte of verwerkte varkvleis.
 • R1 160 moet deur die invoerder aan die heffingsadministrateur betaal word per besending van rooivleis en rooivleisprodukte alvorens ’n invoerpermit toegeken word.
 • R10,40 per kop is aan die heffingsadministrateur betaalbaar op vee wat lewend uitgevoer word.
 • Lewendehawe-agente moet 0,102% van die kommissie wat verdien word op die verkope van die betrokke diere aan die heffingsadministrateur oorbetaal.
 • Die verwerker van huide wat plaaslik geproduseer is, moet 2,01c per kg aan die heffingsadministrateur oorbetaal.

Skape en bokke:

 • R1,34 per kop sal afgetrek word by die verkoopprys van die betrokke diere en aan die heffingsadministrateur oorbetaal word.
 • R2,02 per kop is deur die eienaar van die dier betaalbaar aan die abattoir wanneer dit geslag word. Die eienaar van die abattoir moet dit aan die heffingsadministrateur oorbetaal.
 • Die vleishandelaar moet R659 per jaar aan die heffingsadministrateur oorbetaal vir die verkoop van rooivleis, rooivleisprodukte of verwerkte varkvleis.
 • R1 160 moet deur die invoerder aan die heffingsadministrateur betaal word per besending van rooivleis en rooivleisprodukte alvorens ’n invoerpermit toegeken word.
 • Lewendehawe-agente moet 0,102% van die kommissie wat verdien word op die verkope van die betrokke diere aan die heffingsadministrateur oorbetaal.
 • Die verwerker van huide wat plaaslik geproduseer is moet 2,01c per kg aan die heffingsadministrateur oorbetaal. – RPO Nuusbrief