Die nasionale Rooivleisprodusente-organisasie (RPO) ondersteun die drastiese maatreëls wat President Cyril Ramaphosa aangekondig het om die verspreiding van die COVID-19-virus te beperk.

“Die RPO het kennis geneem dat landbouproduksie en spesifiek dan ook rooivleisproduksie tydens die 21 dae uitsluitingsperiode sal voortgaan. Die RPO aanvaar die maatreëls met die nodige verantwoordelikheid,” sê die voorsitter, Koos van der Ryst.

Dit sluit noodsaaklike werksaamhede in soos slagtings, waardekettingvoorsiening, veterinêre en fitosanitêre dienste en produksie-verwante aksies soos voer- en watervoorsiening. Die RPO is in gesprek met die Departement van Landbou om te bepaal of die hou van veilings as ’n noodsaaklike diens kwalifiseer.

Maatreëls en kommunikasie

Gesonde selfregulering deur individue is die kern van sake. Kontak met persone binne die bedryf en die wyer samelewing moet tot die noodsaaklike minimum beperk word. Daarby moet die werksmag tot die minimum afgeskaal word.

Die RPO is verbonde aan die Tegniese Taakspan wat die Minister van Landbou aangewys het, met subkomitees vir ekonomie, sosiale impak en kommunikasie. Die komitees funksioneer op virtuele vlak en die RPO sal die belange van rooivleisprodusente te alle tye bevorder.

Die RPO se bek-en-klouseer-WhatsApp-groep is uitgebrei na ’n COVID-19-groep en sal voortgaan om op gereelde basis inligting en nuus na die groep te versprei. Om deel van die groep te raak, stuur ’n SMS na 082 788 9012.

Rooivleisproduksie duur voort

“As rooivleisprodusente wil ons die publiek verseker dat ons sal aanhou produseer en dat tekorte nie gevrees hoef te word nie. Gelukkig is die grootste gedeelte van Suid-Afrika geseën met goeie reën wat rooivleisproduksie ondersteun,” het RPO se voorsitter gesê.  

Op hierdie stadium is die plaaslike vraag na rooivleis nog sterk en uitvoermarkte gaan normaal voort. Meer as 95% van lam-, skaap- en beesproduksie word plaaslik verbruik. – Persverklaring, RPO