In ’n onlangse persverklaring het die Rooivleisprodusente-organisasie (RPO) duidelikheid gegee oor die betrokkenheid van bedryfsorganisasies by die Nasionale Dierebeskermingsvereniging (DBV) se hofsaak wat die vervoer van lewendehawe per skip op ’n permanente basis wil verbied.

Volgens die persverklaring is die Rooivleisbedyfsforum (RVBF) se standpunt soos volg: Indien daar aan dierewelsynsvereistes voldoen word, word handel in lewendehawe wat per skip vervoer word ondersteun. Die Rooivleisbedryfsforum het betrokke geraak om te verseker dat dierewelsyn toegepas word en indien dit verseker is, toe te sien dat die handel voortgaan.

RPO se standpunt

“Die RPO ondersteun uitvoere van rooivleis en lewendehawe vir slagdoeleindes en is van mening dat dit die dwarslat vir produsente kan lig in terme van hoër winsgewendheid,” lui die persverklaring.

“Die RPO se standpunt is dat die uitvoere aan ’n standaard waarop ooreengekom moet word, moet voldoen. Die standaard moet in oorleg met die bedryf en die owerheid gefinaliseer word en dit moet ’n Suid-Afrikaanse standaard wees. Die owerheid (Departement van Landbou, Grondhervorming en Landelike Ontwikkeling) moet afteken op die standaard. In die afwesigheid van ’n Suid-Afrikaanse standaard, moet die Wêreldorganisasie vir Dieregesondheid (OIE) se internasionale standaard geld.”

Volgens die persverklaring sal die verhoor op 16 Julie 2020 plaasvind en die opdrag aan die regspan van die Rooivleisbedryfsforum is soos volg:

  • Handel in lewendehawe en vervoer van lewendehawe per skip word ondersteun.
  • Dierewelsyn is van uiterste belang.
  • ’n Eie standaard moet in plek wees vir vervoer van lewendehawe per skip.
  • In die afwesigheid van ’n eie standaard behoort die OIE se standaard te geld.
  • Die standaard moet ontwikkel word in oorleg met die bedryf en die owerheid.
  • Die owerheid moet die permit afteken onderhewig aan die standaard.

Uitvoere moet voortgaan én aan maatreëls voldoen

Die persverklaring maak dit duidelik dat die RPO en die RVBF nie in dieselfde kamp as die DBV staan nie.

“Die DBV wil die verskeping van die lewendehawe permanent verbied, veral as dit oor die ewenaar plaasvind. Die DBV se benadering is om dierewelsynoortredings te motiveer tydens vorige versendings na Kuweit en as motivering hiervoor te gebruik. Die RVBF se standpunt daarenteen, is om te verseker dat die handel in lewendehawe sal voortgaan, met voldoening aan dierewelsynsmaatreëls.

“Ons wil hê dat die uitvoere moet geskied en hoop dat die betrokke skip ná 16 Julie sal kan vertrek met die skape en ons sal alles moontlik doen om toe te sien dat dierewelsynsmaatreëls in plek is om dit moontlik te maak,” het die RPO in die persverklaring gesê. – Ursula Human, AgriOrbit