Die RPO Noord-Kaap het op 5 en 6 Junie hul jaarkongres in Kimberley aangebied met die tema, “ ’n Toekomsblik”. Sowat 74 afgevaardigdes het die geleentheid bygewoon.

James Faber, eerste vise-voorsitter van RPO Nasionaal, het elkeen by RPO Noord-Kaap bedank vir die verskil wat hulle in die rooivleisbedryf maak. Joe Scholtz is spesiaal vermeld vir samewerking met veediefstaleenhede in die provinsie. Knelpunte wat ook aangespreek is, was dieregesondheid, die opleiding van weidingkundiges, navorsing en ondersteuning aan landbou-entrepreneurs.

Nicol Jansen, president van Agri Noord-Kaap, was ook by die geleentheid teenwoordig. “Rooivleis het ‘n belangrike ekonomiese plek in die Noord-Kaap en die RPO speel ‘n gewaardeerde rol hierin,” het hy gesê. Hy het ook genoem dat daar hard gewerk word om die Noord-Kaap tot rampgebied te verklaar in die lig van droogte.

Ander sprekers was prof Dirk Kotzé van Unisa, Louw van Reenen, hoof uitvoerende beampte van Beefmaster, en dr Frikkie Maré, hoof van die Departement Landbou-ekonomie aan die Universiteit van die Vrystaat. Koos du Pisanie van Plaas Media het die kongres bygewoon. – Koos du Pisanie, Plaas Media