Die Vrystaatse RPO se nuwe ondervoorsitters, Neville Raath en Gielie Nieuwoudt, by Annelie Swemmer van VKB en die nuutverkose voorsitter, André Ferreira.

Die tema by vanjaar se Vrystaat RPO-kongres wat in Bloemfontein gehou is, was die ekonomiese impak van spesifieke aspekte in die veebedryf. Van die sprekers wat by die kongres opgetree het, was Phillip Oosthuizen van die Sernick-groep, prof Frikkie Neser van die Universiteit van die Vrystaat en dr Pieter Vervoort van die Nasionale Dieregesondheidsforum.

Klimaat, presisieboerdery en naspeurbaarheid

Prof Neser het klem gelê op die seleksie van diere wat by hul omgewing kan aanpas. Hy meen dat klimaatsverandering die groeitempo van diere negatief kan beïnvloed waar geboer word met rasse wat nie by die betrokke omgewing kan aanpas nie.

Gebrekkige naspeurbaarheid was ook in die kollig en dr Vervoort het beklemtoon dat produsente met die Departement van Landbou, Bosbou en Visserye moet saamwerk om ‘n doeltreffende naspeurbaarheidstelsel in plek te kry. So ‘n stelsel hou talle voordele in en sal Suid-Afrika se vleisuitvoermark in ‘n beter mededingende posisie plaas.

Philip Oosthuizen van Sernick het ‘n aantal ekonomiese modelle toegelig en verduidelik watter aspekte rooivleisprodusente in gedagte moet hou. Hy het ook meer lig gewerp op Sernick se “precision feedlotting”-model en produsente genoop om anders te dink oor die bedryf en nie net ou boerderypraktyke na te volg nie.

Die kongres is afgesluit met ‘n paneelbespreking oor die bestaande vleisklassifiseringstelsel en die moontlikheid van ‘n nuwe stelsel. Die algemene gevolgtrekking was dat die huidige stelsel nie meer prakties is nie en aangepas moet word om by heersende markomstandighede in te pas.

André Ferreira is tydens die kongres herkies as voorsitter met Neville Raath en Gielie Nieuwoudt wat tot ondervoorsitters verkies is. – Mario van den Heever en André Ferreira, Veeplaas