Deur dr Francois van de Vyver, nasionale tegniese bestuurder: Herkouers, Nutri Feeds

Dieet speel ‘n belangrike rol in die ontwikkeling van die jong herkouer se rumen en vorm ‘n integrale deel in die algemene groei en ontwikkeling van die lam of kalf. Uiteindelik word die dier se prestasie deur hierdie vroeë ontwikkeling bepaal.

Die jong herkouer funksioneer vir alle praktiese doeleindes as ‘n enkelmaagdier vir die tydperk kort ná geboorte, totdat rumen-ontwikkeling en die vestiging van die mikroflora die oorgang na ‘n volwaardige herkouer bewerkstellig. Hierdie oorgang maak grootliks staat op die daarstelling van gesonde rumen-mikroflora, asook op die fisieke verandering in die grootte en wandstruktuur van die voormae.

Ontwikkeling van die rumen

Met geboorte maak die rumen byvoorbeeld slegs sowat ‘n derde van die totale maagkapasiteit uit. Historiese navorsing toon egter dat dit relatief vinnig ná geboorte ontwikkel tot ‘n kapasiteit van 85% van die totale maagvolume teen speenouderdom (Sisson en Grossman, 1938). Hierdie ontwikkeling is nie net gekoppel aan die fisieke grootte van die maag nie, maar ook aan papillae-groei en spierlaag- en vaskulêre ontwikkeling van die rumenwand (Warner et al., 1956).

Navorsing dui daarop dat stysel en suikers, eerder as vesel, belangrik is vir die ontwikkeling van papillae, maar dat vesel wel kritiek is vir die spierlaagontwikkeling en gesondheid van die rumenwand. Weens die verhoogde produksie van vlugtige vetsure, in besonder dié van bottersuur, kan papillae-ontwikkeling dramaties bevorder word deur die lam of kalf aan graan- en suikerryke voere vanaf ‘n vroeë ouderdom bloot te stel (Baldwin and McLeod, 2000).

Figuur 1: Rumen-papillae van lammers gevoer met kruipvoer bestaande uit a) hoë graaninhoud, b) gemiddelde graaninhoud of c) weiding alleen.

Goeie kruipvoer bied talle voordele

Hoë vlakke van nie-strukturele koolhidrate (NSK, soos suikers en stysel) het gunstige effekte op rumen-ontwikkeling. Soos gesien kan word in die onderstaande figuur sal voere wat geformuleer word teen voldoende stysel- en suikervlakke lei tot langer en nouer papillae wat sodoende die absorpsie-area vir voedingstowwe vergroot.

Dit het bepaalde voordele vir die produsent deurdat die jong dier se groeitempo verhoog, voeromsetting verbeter en dit ook die weg baan om diere op ‘n vroeëre ouderdom te speen.  Die gebruik van kruipvoere juis om hierdie voordele te ontgin, word dus dikwels in intensiewe produksiestelsels aangemoedig.

‘n Goeie kruipvoer word gekenmerk deur ‘n hoë graaninhoud, hoë proteïen- en deurvloeiproteïeninhoud, met voldoende vlakke van makro- en mikrominerale en vitamiene om groei en ontwikkeling te ondersteun.

7603 Nutri Skaap BIR Speenlam V4263 lewer uitstekende resultate wanneer dit ad lib aan lammers vanaf tien dae oud gevoer word.  Vir beeste word kruipvoer gewoonlik in ‘n latere stadium beskikbaar gestel en daarom word 6400 Nutri Lek Kruip V28670 vir kalwers aanbeveel, aangesien dit oormatige innames reguleer.

 

Deur kruipvoer beskikbaar te stel aan jong diere, kan sterk diere vroeër gespeen word met minder gepaardgaande stres weens speenskok. Oorgang vanaf ‘n sogende dier tot volwaardige herkouer, geskied dus gemakliker en bevorder die dier se langtermyn-prestasievermoë.

Vir meer inligting, kontak die outeur by epos Fvandevyver@countrybird.co.za of skakel +27 18 011 8888.