Van ‘n ontstellende blik op die implikasies van die Vierde Industriële Revolusie, tot navorsing wat die huidige benadering tot die imuunstelsel van post partum-koeie op sy rug gooi.

Dit is van die voordragte wat herkouerveearste die afgelope drie dae tydens die RuVASA-kongres by Umhlanga Rocks, gehoor het. Die program was volgepak met ‘n verskeidenheid hoogstaande wetenskaplike voordragte met splinternuwe inligting.

Die “One Health”-benadering

‘n Konsep wat op die tweede dag vanuit verskillende hoeke bekyk is, is die sogenaamde ‘One Health’-benadering. Hiervolgens is dit dringend noodsaaklik dat ‘n geïntegreerde benadering tot gesondheid gevolg word. Mens en dier woon immers in dieselfde ekosisteem saam en is interafhanklik van mekaar.

Daarom is dit uiters belangrik dat gesondheidspraktisyns in die menslike en dierevelde, inligting sal deel en sal saamwerk om gesondheid te handhaaf. Soönotiese siektes, wat van dier na mens oorgedra kan word, veroorsaak heeltemal te veel verliese.

Teetyd is netwerktyd. Hier staan drs David Gerber, Riaan du Preez, Jean van Niekerk en prof Leon Prozesky en gesels.

Kennis oor post partum-immuniteit bevraagteken

Dr Victor Cortese, ’n immunoloog van Zoetis in die VSA, het die gehoor laat regop sit met verrassende navorsingresultate. Dié uitslae dui daarop dat bestaande kennis rondom post partum-immuniteit by koeie, dalk nie honderd persent in die kol is nie.

Prog Ken Pettey van Onderstepoort het op sy beurt ‘n alternatiewe diagnostiese tegniek vir brusellose bekendgestel. Die tegniek kan baie van die haakplekke in die huidige stelsel uit die weg ruim. Dit werk op dieselfde beginsel as die toets vir tuberkulose (TB) in beeste, deurdat ‘n reagent in die vel van die koei gespuit word.

‘n Soortgelyke toets word reeds in Europa gebruik en is suksesvol aangewend om brusellose in koeikuddes in dele van die kontinent, totaal uit te roei. Daardie toets is egter nie in Suid-Afrika wettig nie. Prof Pettey het wel een van die Brucella-entstowwe geïnaktiveer en gebruik dit nou om koeie wat positief is vir Brucella, te identifiseer.

Die metode, in kombinasie met die normale serologiese toetse, het meegebring dat die kuddes waar hy die werk gedoen het, binne twee jaar Brucella-vrye status kon verkry. Positiewe diere kon geïdentifieer en vinnig uitgeskot word. – Izak Hofmeyr, Plaas Media