Die rekord-bemarkingseisoen van 2017/18 is iets van die verlede en die fokus is weereens op die nuwe seisoen wat voorlê. Aanvanklik, voor die optimale plantvenster vir somergewasse in die meeste dele van die land begin het, het wydverspreide reën voorgekom en het dit gelyk of dit weereens ’n uitstekende seisoen sou wees.

Read it in English. 

Die seisoen het egter ’n ander wending geneem en die reën het vir lang tydperke weggebly, wat die aanplantingsproses vertraag. Die aanplantings in veral die westelike dele van die land het gesukkel om aan die gang te kom as gevolg van tekorte aan die nodige grondvog vir die plantery om optimaal plaas te vind.

Heelwat onsekerheid bestaan tans in die mark rakende die hoeveelheid van die verskillende gewasse wat werklik aangeplant is. Meer sekerheid hieroor sal eers ervaar word wanneer die Nasionale Oesskattingskomitee (NOK) op 30 Januarie die syfers oor die voorlopige aanplantings van somergrane bekendmaak.

Onsekerheid heers oor die aantal hektare wat aangeplant is omdat sekere gebiede wel genoegsame reën ontvang het, terwyl ander gebiede glad nie eers geplant het nie. Dit is natuurlik belangrik om die tydigheid van die reënval ook in ag te neem.

Dit is duidelik dat die westelike dele van die land in veral die laaste 30 dae aan die kortste end getrek het wat die reënval betref. Ander gebiede het egter wel reën ontvang en dit skep onsekerhede oor wat die huidige status van die oes is.

Sensitiwiteitsanalise

Een van die grootste vrae tans in die mark, is wat die impak van laer aanplantings sowel as verskillende opbrengsmoontlikhede kan wees op die komende seisoen se voorraadvlakke, aangesien daar groot oordragvoorraad aan die einde van die 2017/18-bemarkingseisoen behoort te wees.

’n Sensitiwiteitsanalise toon die moontlike uitvoerbare surplusse wat vir die 2018/19-seisoen beskikbaar kan wees, gegewe verskillende oppervlakte aangeplant en opbrengs-scenario’s. Die oppervlakte aangeplant is afwykings vanaf die NOK se voorneme om te plant, terwyl die verskillende opbrengs-scenario’s afwykings van die vyf-jaar gemiddelde opbrengs is.

Die verbruik in die komende seisoen is gelyk aan die gemiddelde verbruik oor die afgelope drie jaar, terwyl die pyplynvoorraad gelyk is aan 1,5 maande (ses weke) se verbruik. Geen Afrika-uitvoere is by die verbruik bygewerk nie en dit weerspieël slegs die plaaslike verbruik.

Die uitvoerbare surplusse wat in die sensitiwiteitsanalise aangetoon word, is groen wanneer dit minder as 1,5 miljoen ton vir die seisoen is en rooi wanneer dit meer as 1,5 miljoen ton is. Indien daar moontlik geen uitvoerbare surplusse is nie, is dit in helderrooi met wit skrif aangedui.

Dit is duidelik dat, gegewe die oordragvoorraad vir die seisoen, die aanplantings aansienlik minder as die voorneme moet wees en die gemiddelde opbrengs oor die land aansienlik laer as die gemiddeld moet wees. – Luan van der Walt en dr Dirk Strydom, Graan SA

Kliek hier vir die volledige sensitiwiteitsanalise.