Jersey SA het ’n belangrike stap geneem om dienste aan sy lede en ander melkprodusente tot ’n volgende vlak te neem. Die stap sal ’n omgewing daarstel wat sal verseker dat plaaslik geteelde diere die kern sal vorm van toekomstige generasies Jersey-melkkoeie.

Read it in English. 

Ná uitgebreide konsultasies en strategiese beplanning is besluit dat toekomstige aksies op die jongste bewese wetenskaplike ontwikkeling moet rus. Dit sal ’n professionele benadering wees en sluit omvattende teelplanne in wat plaaslike telers in staat stel om toenemend die pas aan te gee. Objektiewe meting en behoorlike aantekening vorm die kern hiervan.

Jersey SA en SA Stamboek het ooreengekom dat Suretha Francis, bekende veekundige adviseur in SA Stamboek se diens, hierdie aksie van die genootskap aktief sal bestuur en Jerseyboere op plaasvlak sal bystaan.

Suretha is ’n professioneel-geregistreerde veekundige en lid van SA Stamboek se afdeling vir genetiese en adviesdienste. Sy het omvattende kennis van faktore wat sorg dat melkproduksie suksesvol bedryf kan word. Sy gee tans, op deurlopende grondslag, raad aan deelnemers aan Logix Melk.

Benewens professionele bestuursadvies wat deel van die strategie vorm, sal hierdie dienste ook sentreer om optimale teeldoelwit-formulering, die identifikasie van geskikte seleksie-kandidate, veral bulle, wat telers en kommersiële produsente sal help om die ekonomiese doelwitte na te jaag en optimale parings toe te pas.

SA Stamboek stel SADairyBulls.com se soekenjin en paringsmodule tot haar beskikking en gee ook die nodige rugsteun deur haar kollegas wat betrokke is by SA Stamboek se plaaslike en internasionale genetiese evaluasies vir die ras.

Die samewerking tussen Jersey SA en SA Stamboek lui ’n nuwe era vir melkboere in. Dit sorg vir die daarstel van geleenthede om ingeligte besluite te neem wat op objektiewe bewese wetenskaplike feite gegrond is. Jersey SA span ook nou alle hulpmiddels in om diere te identifiseer en parings aan te beveel wat tred hou met die ekonomiese werklikhede van plaaslike produksiestelsels en prysstrukture.

Die korrekte aanwending van internasionale teelwaardes, seleksie-indekse, genomiese inligting en paringsmetodes sal plaaslike Jerseytelers weer in beheer plaas van die voorsiening van teelmateriaal wat die winsgewendste koeie in die kuddes van Suid-Afrikaanse melkboere sal verseker.

Vir meer inligting, kontak dr Japie van der Westhuizen by japie@studbook.co.za, Arno Theron by rubiconjerseys@gmail.com of Suretha Francis by suretha@studbook.co.za. – Persverklaring