SA Stamboek het trots aangekondig dat sy Kwaliteitsertifikaat by die Internasionale Komitee vir Diere-aantekening (ICAR) hernu is. Die hernuwing geld tot April 2024.

Read it in English.

ICAR is die internasionale liggaam wat onder andere riglyne opstel vir die aantekening van diere, veral produksiediere. Die organisasie is saamgestel uit subkomitees, waarvan Interbull (wat verantwoordelik is vir internasionale genetiese evaluasies van melkbeeste vanaf die Interbull-sentrum in Swede) die bekendste is, werkgroepe (soos Interbeef, melkaantekening, DNS-gebruik, funksionele bouvorm, ensovoorts) en taakgroepe (wat spesifieke projekte afhandel, soos die huidige groep wat sensor-apparaat vir aantekening evalueer).

ICAR bied ook ’n diens aan sy lede deur hulle te evalueer ten opsigte van internasionale riglyne vir diere-aantekening en ander praktyke wat daarmee verband hou. Dit staan bekend as die ICAR Certificate of Quality (ICAR CoQ).

As gevolg van die omvattendheid van diere-aantekening en -verbetering kan ’n organisasie vir verskillende aktiwiteite geëvalueer word. SA Stamboek lewer ’n omvattende diens, wat insluit die korrekte identifikasie van diere, die nakoming van telersgenootskappe wat diere by die Vereniging aanteken se grondwette, die toepassing van aantekening en verwerking van produksiedata, insluitend die berekening van genetiese teelwaardes.

Daarom sorg Stamboek dat elke aktiwiteit deur ICAR geëvalueer word en maak dit deel uit van die gereelde hernuwing van die Kwaliteitsertifikaat.

Hernuwing van die Kwaliteitsertifikaat vind elke vyf jaar plaas, wanneer een of meer ICAR-ouditeure hulle besoek nadat ’n omvattende vraelys, met aangehegte bewyse, vooraf voltooi is. So ’n vraelys word ook na twee en ’n half jaar voltooi om seker te maak dat die riglyne steeds uitgevoer word.

Ná die besoek van die toegewysde ouditeur, Juho Kyntäjä, op 18 tot 21 Maart kwalifiseer SA Stamboek vir die hernuwing van sy ICAR Kwaliteitsertifikaat, wat tot 2024 geldig is.

Die aktiwiteite waarvoor Stamboek se sertifikaat geld, is:

  • Diere-identifikasie van beeste en ander spesies.
  • Melkaantekening vir beeste en ander spesies.
  • Vleis-aantekening vir beeste en ander spesies.
  • Produksie-aantekening vir ander eienskappe.
  • Dataverwerking
  • Stoet-aantekening (“Herd Book”).
  • Genetiese evaluasie van melkbeeste, vleisbeeste en ander spesies.

Stamboek is trots daarop om goeie diens aan die Suider-Afrikaanse veebedryf te lewer en om aan die hoogste internasionale standaarde te voldoen. Die Vereniging stel hom steeds ten doel om te sorg dat veeboere wat van sy dienste en produkte gebruik maak, volhoubaar internasionaal kompeterend sal bly. – Persverklaring