Estimated reading time: 5 minutes

Die Standard Bank / SA Stamboek Elite 2021-toekennings moes, soos in die geval van 2020, op ’n unieke manier plaasvind. Die kansellasie van Bloemskou 2021 en die beperkings wat steeds geld, het weer daarvoor gesorg dat SA Stamboek en ons borge die tegnologie moes inspan om hierdie jaar se prysuitdeling op ’n nuwe manier aan te bied.

Een van die hoogtepunte van die Elite-toekennings is om erkenning aan die top stoetkuddes van die jaar te gee. Hierdie telers en hul onderskeie kuddes is inderdaad die beste van die beste wat van SA Stamboek se dienste gebruik maak. Alhoewel elke spesie of produksiegroep uniek is, is die basis van die toekennings akkurate, betroubare en nougesette aantekening van alle data en die toepaslike gebruik daarvan in die betrokke kuddes.

Toekennings is in die volgende kategorieë toegeken:

Stoetkudde van die Jaar: Ander Spesies

Die Standard Bank / Telwiedrè Voere / SA Stamboek Stoetkudde van die Jaar: Ander Spesies word aan Christopher en Jenny Havenga van CDH Boerboele toegeken.

stoetkudde
Christopher Havenga by een van sy boerboel-kampioene.

Lees gerus meer oor hierdie kudde en teler op bladsy 45 van die 2021 Stoetteler.

Stoetkudde van die Jaar: Melkbeeste

Die Standard Bank / Telwiedrè Voere / SA Stamboek Stoetkudde van die Jaar: Melkbeesteword toegeken aan die melkkudde wat noukeurig aanteken, ’n bewese rekord het van uitmuntende reproduksie, uiergesondheid, ’n gesonde kuddesamestelling, volhoubare melkproduksie van uitstaande vastestofsamestelling en geneties op ’n uitstaande vlak is.Die top ses kuddes wat van SA Stamboek se dienste gebruik maak bereik Platinumstatus en ontvang ’n sertifikaat as erkenning. Die top kudde word as Stoetkudde van die Jaar: Melkbeeste gekroon.

Die naaswenner is EDE Farming. Die wenner vir 2021 is die Kluitjieskraal Jerseykudde. Erkenning word ook verleen aan DeLaval se milde borgskap vir hierdie toekenning. 

stoetkudde
PJ (links), JA en AJ Schoonwinkel van Kluitjieskraal Jerseys.

Lees gerus meer oor die finaliste en hierdie kudde en teler op bladsye 38 en 39 van die 2021 Stoetteler.

Stoetkudde van die Jaar: Perde

stoetkudde
Celeste Steyn.

Die Standard Bank / Telwiedrè Voere / SA Stamboek Stoetkudde van die Jaar: Perde-toekenning erken die perdeteler en sy of haar kudde wat nougeset rekord hou, akkuraat aanteken en data reg gebruik in die teling van hul kudde. Die top vyf perdekuddes, oor alle rasse, word geïdentifiseer en as Platinumkuddes erken, en ’n wenner word vanuit hul geledere aangewys.

Die 2021 Standard Bank / Telwiedrè Voere / SA Stamboek Stoetkudde van die Jaar: Perde is die Pela Graca Fries-stoet van Celeste Steyn.

Lees gerus meer oor die finaliste en hierdie kudde en teler op bladsy 44 van die 2021 Stoetteler.

Stoetkudde van die Jaar: Kleinvee

Die Vleissentraal / SA Stamboek Stoetkudde van die Jaar: Kleinvee is ’n strawwe kompetisie. Die top tien kleinveekuddes ontvang Platinumstatus en ’n wenner word vanuit hul geledere aangewys.

Behoorlike en volledige aantekening van reproduksie, registrasie en produksie-eienskappe vorm die basis van hierdie plasings. Daarbenewens word kleinveekuddes ook op grond van hul reproduksiestatus en die genetiese vlak van elke kudde vir winsgewendheid geëvalueer.

Die 2021 Vleissentraal / SA Stamboek Stoetkudde van die Jaar: Kleinvee is die Majobe Merinostoet van Johan Hoffman. Die naaswenner is Komarsekraal Merino’s van Dirkie Uys.

stoetkudde
Johan Hoffman van Majobe Merino’s by sy vrou, Marie-Louise (middel) en sy seun, Jos (links).

Lees gerus meer oor die finaliste en hierdie kudde en teler op bladsye 41 tot 43 van die 2021 Stoetteler.

Stoetkudde van die Jaar: Vleisbeeste

Die Vleissentraal / SA Stamboek Stoetkudde van die Jaar: Vleisbeeste kom al ’n baie lang pad. Soos in die geval van die melkbees- en kleinveekudde-toekennings, vind erkenning op verskillende vlakke plaas, naamlik Elite Brons, Silwer, Goud en Dubbelgoud. Vanuit hierdie toekennings word die keur van kuddes gekies en die top tien kuddes ontvang elk ’n Platinumtoekenning. Vanuit hierdie kuddes word ’n nasionale wenner aangewys as Stoetkudde van die Jaar: Vleisbeeste.

Die baie streng kriteria fokus op nougesette en akkurate aantekening van reproduksie, produksie en produkaantekening, sowel as noukeurige stoettelingspraktyke. Ewe belangrike aspekte is die reproduksievlak van die stoetkudde en die genetiese vlakke van bulle en vroulike diere soos gemeet deur die koeiwaarde as aanduiding van wins per hektaar.

Die wenner vir 2021 is die Germar Bonsmarakudde van Gert en Gerhard Nel. Die naaswenner is Gelibar Bonsmaras van JG Viljoen en Seuns.

stoetkudde
Gert en Gerhard Nel van Germar Bonsmaras.

Lees gerus meer oor die finaliste en hierdie kudde en teler op bladsye 33 tot 35 van die 2021 Stoetteler. – Persverklaring, SA Stamboek