Scroll to the bottom to read the English version.

Russel Clark, ‘n bekende Hereford- en Tuliteler van die Dordrecht-distrik in die Oos-Kaap, is tydens SA Stamboek se algemene jaarvergadering op 31 Oktober 2019, as dié organisasie se nuwe president verkies.

Die uittredende president is Freddie Wasserfall. Koos Vosloo, president van die Dohne-Merino Telersgenootskap is as vise-president verkies en Michiel Burger, ‘n Boerperdteler, is as tesourier herkies. Die drie here vorm die aksiekomitee (dagbestuur) van SA Stamboek se uitvoerende komitee of EXCO. Nuwe lede is ook tot die EXCO verkies.

SA Stud Book elects new president

During SA Stud Book’s annual general meeting held on 31 October 2019, a new president and members of the executive committee (EXCO) were elected. Russel Clark, a Hereford and Tuli breeder from Dordrecht in the Eastern Cape, was elected as the new president. He replaces Freddie Wasserfall who served for two consecutive terms.

Koos Vosloo, president of the Dohne-Merino Breeders’ Society was elected vice president while Michiel Burger, a Boerperd breeder, was re-elected as the organisation’s treasurer. These three gentlemen form the action committee of the EXCO. – Press release, SA Stud Book