SA Stamboek verkies nuwe uitvoerende komitee

0
871
Freddie Wasserfall

Tydens die algemene jaarvergadering van SA Stamboek wat op 2 November 2017 in Bloemfontein gehou is, is Freddie Wasserfall herverkies as president van die vereniging. Wasserfall is tans ook president van die Charolais Beestelersgenootskap van Suid-Afrika. Hy dien dus nou vir ’n tweede termyn as president van Stamboek.

Read it in English.

Russel Clark, raadslid van SA Hereford en vise-voorsitter van die Tuli Beestelersgenootskap van Suid-Afrika, is verkies as vise-president van SA Stamboek. Michiel Burger, raadslid van SA Boerperd, is verkies as tesourier.

Duncan Serapelwane, raadslid van Bonsmara SA, is herverkies op Exco. Carel Nel, vorige tesourier op Exco en verteenwoordiger van die Drakensbergergenootskap van Suid-Afrika, dien ook weer as Exco lid. Ander lede wat steeds dien en waarvan termyne nog nie verstreke is nie, is dr Johan Jooste (verteenwoordiger van Jersey SA), PW van Heerden (verteenwoordiger en president, Meatmaster Skaaptelersgenootskap van Suid-Afrika) en Christopher Melamu (Bonsmara SA).

In sy presidentsrede het Wasserfall onder andere verwys na die stoetbedryf wat steeds die basis bly van genetiese diereverbetering in Suid-Afrika en dat die hele veebedryf hierby baat, hetsy direk of indirek. Stamboek se impak op dienslewering aan die groter bedryf, en deur die bydrae van die Vereniging se lede, kan gemeet word aan die feit dat ongeveer 80% van die diere in die stoetbedryf by die Vereniging aanteken is.

Hy het ook klem gelê op die kernwaardes waaronder die stoetbedryf, en veral Stamboek, moet besigheid doen, naamlik eerlikheid, toewyding tot innovering en nuwe denke, toewyding aan voortreflikheid, en erkenning aan elke lid en gebruiker van dienste en produkte wat voortspruit uit stoetteling.

Die tempo van tegnologiese ontwikkeling en bombardement met inligting verg al hoe meer nugtere denke vir stoettelers en natuurlik ook alle ander produsente van landbougewasse. Stamboek wil vir alle stoettelers in besonder, maar ook ander veeprodusente oor die algemeen, die onderbou bied om kompeterend te bly en die nuwe ontwikkelings reg aan te wend. – Persverklaring

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here