SA Stamboek versnel die toepassing van genomiese tegnologie in SA

1010
Left to right from SA Stud Book: Dr Japie van der Westhuizen (General Manager), Jason Reding and Dr Bobbie van der Westhuizen (Manager: Genetic and Advisory Services).

SA Stamboek versnel die tempo om die insluiting van genomiese inligting deel te maak van die genetiese meriete-voorspelling van plaasdiere. Stamboek se ontwikkeling het daartoe gelei dat drie vleisbeesrasse se telers reeds die voordeel van dié tegnologie prakties kan gebruik.

Read it in English. 

Die bykomende voordele, naamlik enkelgeenmerkers vir eienskappe van ekonomiese waarde, word ook nou deur melkbeestelers gebruik. Die diensooreenkoms wat Stamboek met Canadian Dairy Network het om genomiese dienste vir melkbeeste in Suid-Afrika te lewer, eindig ook binnekort, wanneer Stamboek sy eie plaaslike genomiese teelwaardes vir melkbeeste vrystel. Die navorsing is reeds afgehandel en die toetslopies is reeds aan die gang.

Die navorsingskapasiteit en ontwikkeling kry ook ’n verdere hupstoot met die kontraktuele aanstelling van Jason Reding. Jason is tans besig met sy MSc Agric-graad in diereteelt by die Universiteit van Pretoria, en beskik oor vaardighede wat die navorsing en ontwikkeling by Stamboek soos ’n handskoen pas. Dit sluit die integrasie van molekulêre en additiewe genetiese waardes, hoëvlak statistiese analise van genomiese data en programmeringsvaardighede in.

Reding vorm deel van Stamboek se geregistreerde veekundiges, wat by die Universiteit van Pretoria (op die proefplaas) gesetel is onder die bestuur van dr Bobbie van die Westhuizen. Op dié wyse kom Stamboek ook sy ander belangrike verpligtings na, naamlik opleiding en mentorskap van voor- en nagraadse studente in diereteling en genetika. – Persverklaring