Die suiwelbedryf het, net soos in Junie, in Julie 2018 ’n sterk uitvoermaand beleef. Die totale uitvoer vir die maand beloop 13 500 ton en die randwaarde daarvan is R239 miljoen. Die uitvoer bestaan hoofsaaklik uit langlewemelk 43% (5,8 miljoen kg), melkpoeier en ingedampte melk 28% en jogurt 15%. Langlewemelk word onder 12 tariefsubposte uitgevoer wat ’n aanduiding is van die smaak- en verpakkingsvoorkeure van die Sub-Sahara Afrikalande.

Die top vyf-uitvoerbestemmings is Botswana (37%), Namibiё (15%), Mozambiek (14%), Swaziland (10%) en Lesotho (9%). Suid-Afrika voer na meer as 55 lande uit.

Invoer, met spesifieke verwysing na langlewemelk, het sterk afgeneem tot minder as 340 ton in Julie. Altesaam 5 154 ton is in Julie ingevoer en die randwaarde daarvan is R191 miljoen. Die invoere bestaan hoofsaaklik uit melkpoeier 41% , wei 23%, kaas 15% en langlewemelk 6%. Die vyf lande waarvandaan die meeste ingevoer is, is Nieu Seeland 37%, Frankryk 22%, Nederland 7%, Duitsland en Estonia elk 6%.

Twee vermoedelik ongerymde transaksies word reeds deur Agri Inspec in samewerking met die betrokke lande se ambassades en SAID ondersoek. Die transaksies was invoere uit Denemarke en Malesiё. Agri Inspec het in Julie nog ’n transaksie uit Denemarke geïdentifiseer wat ongerymd voorkom – wei (20 000kg) wat onder die tariefsubpos 04041000 ingevoer is teen ʼn vry aan boord (VAB)-prys van R8,95/kg terwyl die gemiddelde VAB-prys van die ander transaksies in dieselfde tariefsubpos R23,73 was. Die poort van binnekoms was Durban se hawe. – MPO Nuusbrief