saaiprojek
Van links is Alec Amerika, Badisa, Cedric Zinke, Porterville Primêr, Cobie Liebeneberg, stigterslid, Pieter du Plessis, stigterslid, Lynette Peterson, Huis Nerina, Marietjie Potgieter, Hoërskool Porterville.

Die saaiprojek van Porterville se gemeenskapsvereniging het ’n netto inkomste van R200 000 vir die 2020/21-produksieseisoen opgelewer. Dit bring die totale bedrag, wat sedert die ontstaan van die projek aan begunstigdes uitbetaal is, op ’n stewige R1,6 miljoen te staan.

As ’n stigterslid van die vereniging, speel Kaap Agri ’n vername rol om die volhoubaarheid van die projek te verseker. Die fondse is onlangs op ’n geleentheid by die Kaap Agri-kantore op Porterville aan die vereniging oorhandig.

Die Porterville Gemeenskapsvereniging is in 2003 gestig as ’n liefdadigheidsorganisasie met die doel om alle winste wat genereer word onder behoeftiges in die gemeenskap te verdeel.

Die Porterville-saaiprojek

Die saaiprojek is in 2004 op die been gebring en behels die verbouing van graan op meentgrond van 22ha, wat gratis deur die Bergrivier Munisipaliteit beskikbaar gestel word. In 2020 is ’n ooreenkoms vir nege jaar en elf maande met die munisipaliteit gesluit vir die verdere gebruik van die grond vir die projek.

Johan de Lange, Kaap Agri se afdelingshoof vir dienste en verhoudings, wat reeds jare by die inisiatief betrokke is, sê die volhoubaarheid van die projek is van groot belang vir die maatskappy. “Kaap Agri se bestaansrede is dat alle belanghebbendes beter daaraan toe moet wees omdat ons bestaan. Dít verg ’n langtermyn-benadering tot gemeenskapsontwikkelingsprojekte en ’n fokus op die bou van verhoudings.

“Danksy Kaap Agri se sterk graandienste-afdeling, kon ons heelwat kundigheid deel en ook help met die koördinering en administrasie van die projek. Dit is veral lekker om te sien hoe die saaiprojek gegroei het en nou jaarliks ’n stewige geldinspuiting aan behoeftige gemeenskappe in die dorp kan voorsien.” 

Gedurende 2020, met die aanvang van die inperkingstyd, het die projek ook R60 000 geskenk om voedselhulp aan die gemeenskap te verleen.

Borge van die projek

Ten einde ’n groter deel van die inkomste uit die verkoop van die graan aan die begunstigdes beskikbaar te stel, sit ’n verskeidenheid van insetverskaffers hand by om insette (saad, kunsmis, chemie, ens.) en dienste (krediet, boekhouding, kontrakwerk, ens.) volledig of gedeeltelik te borg.

Die borge wat vanaf die bestaan van die saaiprojek ondersteuning verskaf het, is die Bergrivier Munisipaliteit, Kaap Agri, Sensako, Yara, Soill, Omnia, Greenspan, Viking, Villa Crop Protection, AG Sprayers, Integrum Audit, Wenkem, Inteligro, Nitrophoska, Bayer, RSAM, Mutual & Federal Versekering, Syngenta, Porterville Korrektiewe Dienste en SA Kalk & Gips.

Die inkomste wat deur die saaiprojek voorgebring word, gaan aan Porterville Primêr, Hoërskool Porterville, Huis Nerina en die Badisa Christelike Welsynsorganisasie. Verlede jaar het die begunstigdes ook R200 000 van die winste gedeel.

Wayne Dirks, voorsitter van die Porterville Gemeenskapsvereniging, sê die betrokkenheid en ondersteuning van die borge is die kern tot die sukses van die saaiprojek. “Die doelwit is dat die geld binne elke instansie aan minderbevoorregte persone beskikbaar gestel word. Soos dit blyk uit die seleksie van die begunstigde instansies, word die klem op kinders en bejaardes geplaas.

“Die Porterville Gemeenskapsvereniging streef daarna om finansiële ondersteuning volhoubaar aan sy gemeenskap te bied en daadwerklik ’n verskil in die lewens van minderbevoorregtes te maak.” – Persverklaring, Kaap Agri