Agri SA het in ‘n persverklaring sy gelukwense oorgedra aan die Department van Landbou, Bosbou en Vissery (DAFF) vir sy koördinering van Suid-Afrika se reaksie op die verbod op wol- en huid-uitvoere na China. Suid-Afrika voer jaarliks miljarde rande se wol en dierevelle na China uit. Die verbod het enorme finansiële druk op die betrokke sektore geplaas.

Die bek-en-klouseeraanmelding in Januarie 2019, het tot die opskorting van Suid-Afrika se bek-en-klouseervrye status gelei en ook tot die daaropvolgende verbod op wol- en huid-uitvoere na China. Agri SA, tesame met sy lede en bedryfsrolspelers asook DAFF, het sedertien met die Chinese owerhede geraadpleeg in ‘n poging om te toon dat Suid-Afrika se wol- en velprodukte wel veilig is vir uitvoer. Die Chinese owerhede het verlede week die opskorting van die verbod aangekondig.

Samewerking lewer positiewe resultate

“DAFF het vinnig met verskeie bedryfsleiers in veeproduksie in venootskap getree,” sê dr Pieter Prinsloo, voorsitter van Agri SA se Bedryfskamer.

“Die bek-en-klouseerbestuurskomitee het die krisis bestuur en planne beraam om biosekuriteit in gevaarsones te verbeter. Alhoewel ons nog aan talle vereistes moet voldoen (soos vervat in die OIE-regulasies), het die vennootskap tussen DAFF en die Nasionale Dieregesondheidsforum (NAHF) ons al nader gebring om die verbod op wol te lig. Ons wil graag beide dr Botlhe Modisane, hoofdirekteur van Diereproduksie en Gesondheid by DAFF, en dr Pieter Vervoort, hoof van die NAHF, gelukwens op die leierskapsrol wat albei gespeel het.”

Agri SA tesame met verteenwoordigers van die Suid-Afrikaanse Voerkraalvereniging (SAVV), die Raad vir Velle, Huide en Leer (SHALC), Cape Wools en die Nasionale Wolkwekersvereniging (NWKV), het met adjunkminister Sifiso Buthelezi en die direkteur-generaal, Mike Mlengana, gesprek gevoer oor die status van wol- en huid-uitvoere na China.

“Hoewel ons steeds in proses is om ons bek-en-klouseervrye status te herwin, kan ons intussen die sukses van hierdie vennootskap vier,” sê Jolanda Andrag, hoof van Agri SA se Bedryfskamer. – Persverklaring