Agri SA en die Suid-Afrikaanse Vereniging van Waterverbruikerverenigings (SAAFWUA) het op Woensdag, 13 Maart 2019, ’n memorandum van verstandhouding (MoU) onderteken tydens ’n komiteevergadering van Agri SA se Sentrum van Uitnemendheid: Natuurlike Hulpbronne.

Read it in English.

Die MoU herbevestig die lang samewerkingsverhouding tussen Agri SA en SAAFWUA, wat gemik is op die verbetering van waterhulpbronbestuur deur die nasionale regering, opvangsgebied-bestuursagentskappe (CMA’s) en waterverbruikersverenigings in Suid-Afrika.

Agri SA en SAAFWUA is sterk ten gunste van die stigting van ten volle verteenwoordigende, doeltreffende Plaaslike Waterhulpbronbestuursinstellings (LWRMI’s), wat water doeltreffend aan individuele wettige waterverbruikers voorsien.

Nouer samewerking

Met die oog hierop, sal beide organisasies saamwerk met inisiatiewe en projekte wat die ontwikkeling van ondersteuningsmeganismes vir LWRMI’s bevorder en fasiliteer. Die doel is om die kapasiteit van kommersiële en opkomende Suid-Afrikaanse boere te verbeter en terselfdertyd te verseker dat water deur almal doeltreffend aangewend word.

“Soos in die geval van grond, is aangeleenthede rondom die transformasie van waterverbruik van die uiterste belang vir boere in Suid-Afrika,” sê Wayman Kritzinger, voorsitter van Agri SA se Sentrum van Uitnemendheid: Natuurlike Hulpbronne.

“Dit is vandag belangriker as ooit tevore dat gesonde, bewys-gegronde beleid die regering se besluitneming rig wanneer dit by water kom. Ons is gelukkig om SAAFWUA oor die jare as betroubare vennoot te hê en sien uit na selfs nouer samewerking tussen die twee organisasies gedurende hierdie onstuimige tye.” – Persverklaring