Verskeie Simmentaler-telers het onlangs by Hoërskool Sannieshof besoek afgelê vir die bekendstelling van die Veeplaas Sannieshof Simmentaler-kudde. Dit is die 14de kudde wat in die Veeplaas Skole-kuddeprojek gevestig word.

“Ons is baie opgewonde en dankbaar dat ons skool ook uit die projek kan voordeel trek. Landbou-aktiwiteite is ’n belangrike deel van die skool se bedrywighede en die kudde gaan Hoërskool Sannieshof se landbou-aktiwiteite beslis ’n groot hupstoot gee,” het Henry Pretorius, skoolhoof van Hoërskool Sannieshof, tydens die bekendstelling gesê.

Vroulike diere is deur Simmentaler-telers van regoor die land in samewerking met die Simmentaler Beestelersgenootskap aan die skool geskenk as deel van die projek. Manlike diere word met tye ook aan die skool geleen vir teling.

Die doel van die projek, waardeur Veeplaas-tydskrif in samewerking met telersgenootskappe kuddes by landbouskole vestig, is om aan jong landbouers die geleentheid te gee om eerstehandse ervaring van die Suid-Afrikaanse stoetveebedryf op te doen, te leer hoe die bestuur van ’n kudde of stoet werk en die landbou-afdelings by skole ’n hupstoot te gee.

Diere vir die Veeplaas Sannieshof Simmentaler-kudde is geskenk deur Nelberg Boerdery by Coligny, Rapole Simmentalers by Klerksdorp, Jors Simmentalers by Stoffberg, Erico Simmentalers by Coligny, Vooruitzicht Simmentalers by Vergeleë, Vera Simmentalers by Delareyville, Leeupoort Simmentalers by Moedwil, Gulland Simmentalers by Marquard; Clarkzaan Simmentalers by Wolmaransstad, Graslaagte Simmentalers by Lichtenburg en Von-Adel Simmentalers by Coligny.

Pretorius het sy dank uitgespreek teenoor alle betrokke partye vir hul samewerking sodat die landbouers van die toekoms daaruit voordeel kan trek. – Marike Brits, Veeplaas

Luister wat Danie Erasmus van Vera Simmentalers te sê gehad het:

Luister wat Henry Pretorius van Hoërskool Sannieshof te sê gehad het: