Die Suid-Afrikaanse sagtevrugtebedryf vereer jaarliks mense wat ‘n verskil maak en die bedryf bevorder deur hulle harde werk en prestasies.

Scroll down to read it in English.

Hierdie uitblinkers sal tydens die Sagtevrugtebedryf se gala-aand op 13 September 2019 hulle toekennings ontvang. Dit is vanjaar die 44ste keer dat hierdie toekennings gemaak word. 

SATI vra jou samewerking om uitblinkers in die volgende kategorieë te benoem:

 • Algemene landbouwerker van die jaar.
 • Spesialis landbouwerker van die jaar.
 • Gevorderde landbouwerker van die jaar.
 • Nuweling van die jaar.
 • Innoveerder van die jaar.
 • Izethelo-toekenning vir uitnemendheid in joernalistiek.

Jy kan die kriteria-en inskrywingsvorms op SATI sewebwerf vind.

Inskrywings sluit op 22 Julie 2019.

Vir meer inligting kontak Clayton Swart by: clayton@satgi.co.za – Mediaverklaring

Gala evening 2018 winners/gala-aand 2018 wenners

The South African deciduous fruit industry would like to celebrate those people that make a difference in our industry through their outstanding performances.

These individuals will receive their awards at the annual Deciduous Fruit gala evening that will take place on 13 September 2019. This will be the 44th time that these awards take place.N

Nomination categories

We ask that you nominate worthy individuals in the following categories:

 • General agricultural worker of the year.
 • Specialist agricultural worker of the year.
 • Advanced agricultural worker of the year.
 • Novice of the year.
 • Innovator of the year.
 • Izethelo Award for outstanding journalism.

Please find the criteria and nomination forms on their website.

Entries close 22 July 2019.

For more information contact Clayton Swart: clayton@satgi.co.za – Media release