Senwes het sy tussentydse finansiële resultate vir die ses maande geëindig 31 Oktober 2017 bekendgemaak. Die groep het ’n wins ná belasting van R144,9 miljoen gehad, wat 60,7% hoër as die vorige jaar is. Genormaliseerde wesensverdienste het tot 97,8 sent per aandeel gestyg, wat 81,5% hoër is as die 53,9 sent per aandeel van die vorige vergelykbare periode.

Die eerste ses maande van die 2018 finansiële jaar is deur ’n rekordoes gekenmerk. Die mielieprys het op die groter volumes gereageer deur op uitvoerpariteitsvlakke te verhandel. Die omset het weens die laer kommoditeitspryse met 15,4% gedaal.

Ander finansiële indikators:

  • Bruto wins het met 26,6% gestyg, van R532 miljoen tot R669 miljoen
  • Verdienste voor rente en belasting (EBIT) het met 27,9% gestyg, van R240 miljoen tot R307 miljoen
  • Totale aandeelhouersopbrengs op die openingsmarkprys het van 1,9% tot 20,7% verhoog
  • Die eiekapitaalverhouding het van 39% tot 36% verlaag
  • Rentedekking het van 2,5 keer tot 3 keer verhoog
  • Kontant gegenereer deur bedryfsaktiwiteite het van R56 miljoen tot R303 miljoen verhoog.

Die wins voor belasting van die verskillende segmente is soos volg:

  • Marktoegang het met 166,7% verhoog, van R57 miljoen tot R152 miljoen
  • Insetverskaffing het met 45,1% verlaag, van R31 miljoen tot R17 miljoen
  • Finansiële dienste het met 2,9% verlaag, van R69 miljoen tot R67 miljoen.

Vooruitsigte

Die tweede semester word gewoonlik deur ’n sterk styging in graanvoorraadvlakke gekenmerk soos wat afnemers van graan en oliesade hul produkte onttrek. Die mark sal heel waarskynlik teen April 2018 oor abnormale hoë sagtekommoditeitsvlakke beskik indien die lae verbruikstendense sou voortduur. ’n Normale seisoen sal sy eie uitdagings bring met betrekking tot opbergingskapasiteit.

’n Moeilike tweede semester word voorspel vir die verkope van landboutoerusting. Die bestuur sal die voorraadvlakke van landboutoerusting­ omsigtig bestuur.

Dividendverklaring

’n Tussentydse dividend van 27 sent per aandeel (2016: 20 sent) is verklaar. Die laaste verhandelingsdag sal 12 Desember 2017 wees. Alle aandeelhouers wat op 15 Desember 2017 as sulks in die aandeelhouersregister geregistreer is, sal ’n dividend ontvang. Dividende sal op 18 Desember 2017 betaal word, netto van dividendterughoubelasting van 20%, waar van toepassing. – Persverklaring

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here