Sernick en Future Farmers stel vakleerlinge aan die kommersiële landbou sektor bekend

0

Sernick Groep, in samewerking met die Future Farmers Foundation, stel u graag bekend aan ‘n nuwe landbou-indiensneming metode.  

Wat is die Future Farmers Foundation 

Die Future Farmers Foundation is in 2006 gestig deur Judy Stuart, ‘n boer van Howick in KwaZulu-Natal. Die nie-winsgewende organisasie dien as ʼn platform vir jong mans en vroue om deur harde werk en toewyding sukses te behaal as kommersiële plaasbestuurders of boere in hul eie reg in die landbou en boerdery-bedryf.  

Die onderneming gebruik ‘n vakleerlingmodel om opkomende landbouers en plaasbestuurders te kwalifiseer wat in staat is om waarde toe te voeg tot ʼn kommersiële plaas. Indien ‘n kandidaat die nodige passie, toewyding en potensiaal toon gedurende ʼn aanvanklike twee-jaar vakkursus op ʼn Suid-Afrikaanse plaas, word hy/sy oorsee gestuur vir praktiese ervaring. 

Hierdie vakleerlinge skep reeds ‘n wonderlike indruk oor Suid-Afrika en die potensiaal van ons landbou-sektor oorsee en met hul terugkeer vind baie van die kandidate plaaslik uitstekende posisies met goeie salarisse. Op hul beurt kom stel hulle nuwe tegnologie bekend wat hulle oorsee bemeester het en dra sodoende by tot die verryking van die Suid-Afrikaanse landbou-bedryf. 

Hoe bevoordeel dit Suid-Afrikaanse landbouers?  

Die Future Farmers Foundation bied aan Suid-Afrikaanse landbouers toegang tot ʼn groep uitgesoekte vakleerlinge. Die passievolle jeugdiges wat deel vorm van Future Farmers is met die hand uitgesoek en ondergaan ʼn baie streng keuringsproses. Boere wat ʼn Future Farmers-vakleerling vir ʼn onderhoud nooi kan dus daarop staatmaak dat die kandidaat:  

  • Passievol is oor landbou en gretig is om te leer. 
  • ‘n Verantwoordelik, betroubare en hardwerkende houding het.  
  • Tussen die ouderdom van 18 en 26 is, enkellopend is en geen afhanklikes het nie (geld vir beide vroulike en manlike vakleerlinge).  
  • Nie rook, alkohol of dwelms gebruik nie.  
  • Geen kriminele rekord het nie.  
  • Volkome ernstig is daaroor om ‘n loopbaan in landbou na te volg en sal inpas in ‘n plaas-opset. 

Gedurende die onderhoud-proses stel die Future Farmers keurders ook vas in watter landbou-rigting die kandidaat se talente en belangstelling lê. Hulle word daarvolgens opgedeel in die volgende sektore vir onderhoude en plasing: vleisproduksie, suiwel, pluimvee, vis, groente, groot gewasse, vrugte en blomme.  

Hoe werk die indiensnemingsproses?  

Die Future Farmers Foundation het kantore in Howick, Paarl en Kroonstad, en het beskikking tot ‘n databasis van kandidate wat afkomstig is van oor die hele land. Dit sluit Junior Future Farmer is wat ondervinding moet opdoen in SA voordat hulle kwalifiseer vir die oorsese program, sowel as beperkte kandidate wat terugkeer van oorsee en opsoek is na bestuurdersposte. Landbouers kan onderhoude met kandidate aanvra wat geskik sou wees vir hul sektor.  

Landbouers moet bereid wees om self die kandidaat se salaris te betaal (tans R3510.00 per maand, die minimum loon in die landbou sektor), verblyf te verskaf op die plaas en ‘n eenmalige admin- en plasingfooi te betaal indien ‘n Future Farmers vakleerling aangestel word. Voortdurende mentorskap is ook ‘n vereiste, en Future Farmers sal een keer per kwartaal ‘n vorderingsverslag verwag om te sien of die kandidaat tred hou met hul opleiding en geskik sou wees vir oorsese plasing. 

Future Farmers Foundation is ʼn geregistreerde PBO en Vlak Een B-BBEEE verskaffer. SARS bied ook ‘n belastingvoordeel aan vir landbouers wat ‘n Future Farmer kandidaat aanstel. Dis na aanleiding van die aansporing op jeug-indiensnemingsbelasting en kom daarop neer dat die landbouer R1000/maand terug kry van PAYE-betalings wat aan SARS gemaak word. 

Word betrokke  

Sekondêre boerdery-organisasies kan betrokke raak deur borgskappe te bied wat die Future Farmers Foundation se sukses en reikwydte kan bevorder. Dit kan in die vorm wees van salaris-fondse vir een of meer vakleerling, wat boere wat mentorskap wil aanbied maar nie die salaris kan bekostig nie in staat sou stel om ‘n Junior Future Farmer in diens te neem.  

Ander voorbeelde van borgskappe sluit werksdrag en/of skoene vir vakleerlinge in. Enige hulp van buite sal soveel meer geleenthede bied vir ons jeug om van suksesvolle boere op ons land se plase te leer. Enige bydraes van hierdie aard kan ook terug geëis word as skenkings tot die PBO en die stigting se BEE-kwalifikasie tel natuurlik ook in ‘n skenker se guns wanneer puntekaarte ingevul moet word. –Persverklaring, Sernick Group