Hoërskool Sannieshof in Noordwes het ’n paar maande gelede ’n Simmentaler-stoet van Veeplaas en die Simmentaler-genootskap ontvang as deel van die Veeplaas Skole-kuddeprojek. Verskeie telers in die omgewing is ook baie betrokke by die leerlinge wat landbouvakke neem. Kursusse word ook vir die kinders aangebied en hulle het reeds aan verskeie jeugskoue deelgeneem.

Die dorp Sannieshof ondervind ’n merkbare oplewing sedert Hoërskool Sannieshof ’n paar jaar gelede begin het om landbouvakke aan te bied. Die skoolhoof en sy beheerraad het in die proses nie geskroom om hande te vat met ander rolspelers in die landbou nie.

Plaas Media was een van dié rolspelers en het met ’n voorstel gekom om ’n Simmentaler-kudde aan die skool te skenk. Met die hulp van die Simmentaler-genootskap en ’n groep telers uit die omgewing, is daar vroeër vanjaar ’n groep van twaalf pragtige koeie aan die skool geskenk. Dié kudde is reeds as ’n stoet geregistreer.

Positiewe invloed

Die skoolhoof, Henry Pretorius, sê die Veeplaas Sannieshof Simmentaler-kudde het ’n positiewe invloed op die kinders, skool en hele gemeenskap. “Die kinders kan pouses nie wag om na die paar verskalwers te gaan kyk nie. Aangesien die skool nou baie meer aan jeugskoue deelneem, het dit ook geweldig baie vir die ontwikkeling van die kinders gedoen. Die stoet is beslis van groot waarde en ’n belegging in die jeug.”

Henry sê die leerlinge moet as deel van die leerplan beoordeling van die beeste kan doen en hulle het ’n kenner in die persoon van Danie Erasmus, ’n rasbeoordelaar, in hul midde wat die kinders kan help daarmee. Danie was een van die telers wat saam met Plaas Media en die rasgenootskap die projek aangevoor het.

Danie vertel hierdie projek help om die leerlinge se belangstelling in boerdery en veral in die stoetbedryf te bevorder. “Baie van die kinders kom van plase waar kommersieel geboer word en hulle kom nou in aanraking met ’n nuwe soort boerdery. Hierdie soort projekte bied aan kinders in landbouskole baie meer geleenthede wat vroeër nie daar was nie.”

Hy tree as ’n mentor op vir die leerlinge as hulle enige vrae het oor stoetboerdery. Hy het reeds vir hulle kursusse aangebied en tree op as skakeling tussen die genootskap en die skool.

Landboukundige ontwikkeling

Hy sê die projek help nie net leerlinge om in ’n landboukundige rigting te ontwikkel en kennis op te doen nie, maar hy is baie opgewonde oor die kinders se emosionele ontwikkeling sedert hulle betrokke geraak het by jeugskoue. “Die kinders het ’n trots in hulself én hul werk ontwikkel, en verder leer hulle om die diere met respek te hanteer. Ek kan my verkyk aan die manier waarop die kinders by so ’n jeugskou saamwerk.”

Henry vertel dat die versorging van die kudde ’n groot deel van die leerplan vorm. Leerlinge moet onder meer elke dag die kudde besoek en deurkyk vir bosluise, wat dan reggestel moet word met dip. Die dragtige koeie en verse moet spesiale behandeling kry en die diere moet haltermak gemaak word. Dit verg alles eienskappe soos doelgerigtheid, deursettingsvermoë en gewilligheid om te werk.

Hy sê sedert die skool ’n paar maande gelede die Simmentaler-kudde ontvang het, het hulle reeds aan drie landbouskoue op Ottosdal, Vryburg en Lichtenburg deelgeneem. “Ons het op Vryburg ’n eerste plek behaal in die afdeling vir droë koeie of verse van 34 tot 36 maande, asook ’n derde plek in die afdeling vir droë koeie van drie tot vier jaar. Ons het op Ottosdal ’n tweede plek verwerf. Ons het intussen ons eie jeugskou aangebied en Hoërskool Stella en Hoërskool Bekker se jeugskoue bygewoon, waar ons baie goeie prestasies behaal het.”

Onskatbare waarde

Raymund de Villiers, ’n lid van die skool se beheerliggaam en ook ’n Simmentaler-boer, stem saam dat die projek in meer as een opsig geweldig baie vir die kinders en die skool beteken. Hy sê die geleenthede wat die kinders kry, is van onskatbare waarde. Hulle het byvoorbeeld die Simmentaler-stalletjie by die Nampo-oesdag beman en telers gebruik hulle ook om hul diere by skoue te vertoon.

Raymund is baie opgewonde oor die samewerking en samehorigheid tussen die skool en die telers. “Die projek beteken baie vir die dorp en gemeenskap. Die aansoeke van leerlinge uit ander dorpe wat na Hoërskool Sannieshof wil kom, het aansienlik uitgebrei.

“Voermaatskappye het by die skool betrokke geraak en dit gee die gemeenskap ’n verdere hupstoot. Die blote feit dat ouers hul kinders hier hou en nie na groot skole stuur nie, is klaar ’n aanwins vir die dorp.”

Kunsmatige inseminasie

Die skool beplan om binnekort ’n boeredag aan te bied waarby die leerlinge en boere van die omgewing betrokke gaan wees. Hulle gaan later vanjaar ’n kursus in kunsmatige inseminasie (KI) vir die leerlinge aanbied.

Henry sê dit is deel van die skool se toekomsplanne om KI te gebruik om die gehalte van die kudde te verbeter en kampioene te teel. Die skool beplan om later vanjaar aan ALFA 2018, wat deur Plaas Media in Parys aangebied word, deel te neem en om die Nasionale Jeugskou in George by te woon.

Vir meer inligting, skakel Henry Pretorius by 018 683 0011, Danie Erasmus by 083 297 6165 en Raymund de Villiers by 082 946 2343. – Koos du Pisanie, Veeplaas