Die doel van verkopersverklarings is om kopers van skape bewus te maak van die biosekuriteitsrisiko’s sodat boere kan verhoed dat Johne se siekte onbewustelik in ’n kudde ingebring word, sê prof Gareth Bath, sameroeper van die Kleinvee-advieskomitee.

Read it in English. 

Dié beginsel kan, sodra dit as ’n standaardpraktyk gevestig is, uitgebrei word na ander siektes wat ook maklik misgekyk kan word by veilings. Verkopersverklarings behels die volgende:

 • Dit is nie dieselfde as ’n sertifikaat of waarborg nie.
 • Dit word in harmonie en ter ondersteuning van die Verbruikersbeskermingswet, 2008 (Wet 68 van 2008) gebruik.
 • Dit moet eenvoudig, vinnig, betroubaar en maklik verstaanbaar wees.
 • Antwoorde help om dit te bewerkstellig – hoe meer ‘JA’s’ daar is, hoe laer is die risiko.
 • ’n Lae risiko beteken nie geen risiko nie.
 • Die vorm moet eenkeer per jaar voltooi word en die jaartal moet prominent aangetoon word.
 • Dit is van kardinale belang dat telersverenigings die verkopersverklarings ondersteun voordat dit geloods word.
 • Die ondersteuning van die grootste veilingshuise is noodsaaklik voordat implementering kan plaasvind.
 • Die progressiewe implementering van die stelsel sal verseker word deur die monitering van advertensies van veilings sowel as rekords van gebruik.
 • Verkopersverklarings moet verkieslik oor die lang termyn verpligtend gemaak word.
 • Die proses behoort jaarliks in oënskou geneem te word om probleme wat opduik, te identifiseer en reg te stel. – RPO nuusbrief