Die hersiene oppervlak- en tweede produksieskatting vir somergewasse vir die 2020-produksieseisoen, is onlangs deur die Nasionale Oesskattingskomitee vrygestel.

Kommersiële mielies

Die grootte van die verwagte kommersiële mielie-oes is op 14 809 350 ton gestel, wat 1,71% of 249 190 ton meer is as die vorige skatting van 14 560 160 ton.

Die hersiene skatting van die oppervlakte onder mielies is 2 610 800ha, terwyl die verwagte opbrengs 5,67 ton/ha is. Die geskatte mielie-oes is 31% groter as die 2019-oes. Die drie belangrikste mielieproduserende gebiede, naamlik die Vrystaat, Mpumalanga en Noordwes-provinsie, gaan na verwagting 83% van die 2020-oes produseer.

Die hersiene oppervlak onder witmielies is 1 616 300ha en vir geelmielies is die oppervlak 994 500ha. Die produksieskatting van witmielies is 8 523 465 ton, wat 2,86% of 236 640 ton meer is as die 8 286 825 ton van die vorige skatting. Die opbrengs van witmielies is 5,27 ton/ha.

In die geval van geelmielies is die produksieskatting 6 285 885 ton, wat 0,20% of 12 550 ton meer is as die 6 273 335 ton van die vorige skatting. Die opbrengs van geelmielies is 6,32 ton/ha.

Sonneblomsaad 

Die produksieskatting vir sonneblomsaad is 731 210 ton, wat 4,59% of 32 080 ton meer is as die vorige skatting van 699 130 ton.

Die oppervlakteskatting vir sonneblomsaad is 500 300ha, terwyl die verwagte opbrengs 1,46 ton/ha is.

Ander gewasse 

Die produksieskatting van sojabone is verhoog met 2,11% of 26 200 ton, na 1 269 150 ton. Die geskatte oppervlakte beplant met sojabone is 705 000ha en die verwagte opbrengs is 1,80 ton/ha.

Die verwagte grondbone-oes is op 56 060 ton gestel, wat 3,07% of 1 670 ton meer is as die vorige skatting van 54 390 ton. Die verwagte opbrengs is 1,49 ton/ha.

Die produksieskatting van sorghum is 132 810 ton, wat 1,69% of 2 280 ton minder is as die vorige skatting se 135 090 ton. Die hersiene oppervlakteskatting vir sorghum is 42 500ha, en die verwagte opbrengs is 3,12 ton/ha.

In die geval van droëbone is die produksieskatting onveranderd gelaat op 72 910 ton. Die oppervlakte beplant met droëbone is 50 150ha, en die verwagte opbrengs is 1,45 ton/ha. – CEC-verslag 

Klik hier om die vorige oesskatting te lees.