Die hersiene oppervlak- en derde produksieskatting vir somergewasse vir die 2019-produksieseisoen is pas deur die Nasionale Oesskattingskomitee vrygestel. 

Kommersiële mielies

Die grootte van die verwagte kommersiële mielie-oes is op 10,655 miljoen ton gestel, wat 0,90% of 94 650 ton meer is as die vorige skatting van 10,561 miljoen ton. Die skatting van die oppervlak onder mielies is 2,301 miljoen hektaar, terwyl die verwagte opbrengs 4,63t/ha is.

Die geskatte mielie-oes is 15% kleiner as die 2018-oes. Die drie belangrikste mielieproduserende gebiede, naamlik die Vrystaat, Mpumalanga en Noordwes provinsies, gaan na verwagting 79% van die 2019-oes produseer. 

Die oppervlak onder witmielies is 1,298 miljoen hektaar en vir geelmielies is die oppervlak 1,002 miljoen hektaar. Die produksieskatting van witmielies is 5,287 miljoen ton, wat 1,26% of 66 000 ton meer is as die 5,221 miljoen ton van die vorige skatting. Die opbrengs van witmielies is 4,07t/ha. In die geval van geelmielies is die produksieskatting 5,369 miljoen ton, wat 0,54% of 28 650 ton meer is as die 5,340 miljoen ton van die vorige skatting. Die opbrengs van geelmielies is 5,36t/ha. 

Die opbrengs-bepaling per hektaar vir Mpumalanga is gebaseer op wetenskaplike en objektiewe resultate verstrek deur die LNR. Neem kennis dat die objektiewe resultate vir die Vrystaat en Noordwes provinsies in Mei 2019 gerapporteer sal word.

Sonneblomsaad 

Die produksieskatting van sonneblomsaad is 611 140 ton, wat 8,44% of 47 550 ton meer is as die vorige skatting van 563 590 ton. Die oppervlakskatting vir sonneblomsaad is 515 350 hektaar terwyl die verwagte opbrengs 1,19t/ha is. 

Ander gewasse 

Die produksieskatting van sojabone is op 1,296 miljoen ton gestel, wat 1,55% of 19 810 ton hoër is as die 1,276 miljoen ton van die vorige skatting. Die geskatte oppervlak beplant met sojabone is 730 500 hektaar en die verwagte opbrengs is 1,77t/ha. 

Die verwagte grondbone-oes het met 12,96% of 2 605 ton toegeneem, vanaf 20 100 ton na 22 705 ton, terwyl the verwagte opbrengs 1,13t/ha is. Neem kennis dat ’n korreksie gemaak is ten opsigte van die oppervlak beplant met grondbone in die Vrystaat (3 500 hektaar bygevoeg) en Noordwes (3 500 hektaar afgetrek) provinsies. Die nasionale oppervlakskatting vir grondbone is wel onveranderd gelaat op 20 050 hektaar.

Die produksieskatting van sorghum is 165 850 ton, wat 1,50% of 2 450 ton meer is as die 163 400 ton van die vorige skatting. Die oppervlakskatting van sorghum is 50 500 hektaar, en die verwagte opbrengs is 3,28t/ha. 

In die geval van droëbone het die produksieskatting effens met 1 500 ton toegeneem, vanaf 70 950 ton na 72 450 ton. Die oppervlak beplant met droëbone is 59 300 hektaar, en die verwagte opbrengs is 1,22t/ha.

Neem kennis dat die vierde produksieskatting vir somergewasse vir 2019 op 28 Mei 2019 vrygestel sal word. – CEC verslag