Die hersiene oppervlak- en agste produksieskatting vir somergewasse vir die 2019-produksieseisoen, is pas deur die Nasionale Oesskattingskomitee vrygestel.

Kommersiële mielies

Die grootte van die verwagte kommersiële mielie-oes is op 11,081 miljoen ton
gestel. Dit is 0,58% of 64 300 ton meer as die vorige skatting van 11,017 miljoen ton. Die skatting van die oppervlakte onder mielies is 2,301 miljoen hektaar, terwyl die verwagte opbrengs 4,82 t/ha is.

Die geskatte mielie-oes is 11% kleiner as die 2018-oes. Die drie belangrikste mielieproduserende gebiede, die Vrystaat, Mpumalanga en Noordwes, gaan na verwagting 80% van die 2019-oes produseer.

Die oppervlak onder witmielies is 1,298 miljoen hektaar en vir geelmielies is die oppervlak 1,002 miljoen hektaar.

Die produksieskatting van witmielies het afgeneem met 0,61% of 34 000 ton, van 5,572 miljoen ton na 5,538 miljoen ton. Die opbrengs van witmielies is 4,27 t/ha. In die geval van geelmielies is die produksieskatting 5,543 miljoen ton, wat 1,81% of 98 300 ton meer is as die 5,444 miljoen ton van die vorige skatting. Die opbrengs van geelmielies is 5,53 t/ha.

Sonneblomsaad 

Die produksieskatting vir sonneblomsaad is onveranderd gelaat op 680 940 ton. Die oppervlakteskatting vir sonneblomsaad is 515 350ha, terwyl die verwagte opbrengs 1,32 t/ha is.

Ander gewasse 

Die produksieskatting van sojabone is ook onveranderd gelaat op 1,170 miljoen ton. Die geskatte oppervlakte beplant van sojabone is 730 500ha en die verwagte opbrengs is 1,60 t/ha.

Die verwagte grondbone-oes het toegeneem met 3,05% of 575 ton na 19 455 ton, met ’n verwagte opbrengs van 0,97 t/ha. Die oppervlakteskatting vir grondbone is 20 050ha.

Die produksieskatting van sorghum het afgeneem met 5,06% of 7 450 ton, van 147 300 ton tot 139 850 ton. Die oppervlakteskatting vir sorghum is 50 500ha, en die verwagte opbrengs is 2,77 t/ha.

In die geval van droëbone is die produksieskatting onveranderd gelaat op 66 355 ton. Die oppervlakte beplant met droëbone is 59 300ha, en die verwagte opbrengs is 1,12 t/ha.

Die negende produksieskatting vir somergewasse vir 2019, sal op 24 Oktober 2019 vrygestel word. – CEC-verslag 

Klik hier om die vorige oesskatting te lees.