Die hersiene oppervlakte- en tweede produksieskatting vir somergewasse vir die 2019-produksieseisoen is pas deur die Nasionale Oesskattingskomitee vrygestel.

Read it in English.

Kommersiële mielies

Die grootte van die verwagte kommersiële mielie-oes is op 10,561 miljoen ton gestel, wat 0,48% of 50 690 ton meer is as die vorige skatting van 10,510 miljoen ton. Die skatting van die oppervlakte onder mielies is effens afwaarts aangepas met 1 300ha na 2,301 miljoen hektaar, terwyl die verwagte opbrengs 4,59t/ha is.

Die geskatte mielie-oes is 16% kleiner as die 2018-oes. Die drie belangrikste mielieproduserende gebiede, naamlik die Vrystaat, Mpumalanga en Noordwes provinsies, gaan na verwagting 79% van die 2019-oes produseer.

Die oppervlakte onder witmielies is met 200ha verhoog na 1,298 miljoen hektaar. Vir geelmielies is die oppervlakte verlaag met 1 500ha na 1,002 miljoen hektaar.

Die produksieskatting van witmielies is 5,221 miljoen ton, 1,31% of 67 640 ton meer as die 5,153 miljoen ton van die vorige skatting. Die opbrengs van witmielies is 4,02t/ha. In die geval van geelmielies is die produksieskatting 5,340 miljoen ton, wat 0,32% of 16 950 ton minder is as die 5,357 miljoen ton van die vorige skatting. Die opbrengs van geelmielies is 5,33t/ha.

Neem kennis dat inligting oor die objektiewe opbrengs-opname van die LNR vir die Mpumalanga provinsie in April 2019 gerapporteer word, en vir die Vrystaat en Noordwes provinsies in Mei 2019. Die nuutste opbrengssyfers is hoofsaaklik verkry vanaf produsente in die verskillende provinsies.

Sonneblomsaad

Die produksieskatting vir sonneblomsaad is onveranderd gelaat op 563 590 ton. Die oppervlakteskatting vir sonneblomsaad is 515 350 hektaar, terwyl die verwagte opbrengs 1,09t/ha is.

Ander gewasse

Die produksieskatting van sojabone is ook onveranderd gelaat op 1,276 miljoen ton. Die geskatte oppervlakte beplant met sojabone is 730 500 hektaar en die verwagte opbrengs is 1,75t/ha.

Die verwagte grondbone-oes is onveranderd gelaat op 20 100 ton. Vir grondbone is die oppervlakteskatting 20 050 hektaar, terwyl die verwagte opbrengs 1t/ha is. Die produksieskatting van sorghum is 163 400 ton, wat 2,97% of 5 000 ton minder is as die 168 400 ton van die vorige skatting. Die oppervlakteskatting vir sorghum is 50 500 hektaar, en die verwagte opbrengs is 3,24t/ha.

In die geval van droëbone is die produksieskatting onveranderd gelaat op 70 950 ton. Die oppervlakte beplant met droëbone is 59 300 hektaar, en die verwagte opbrengs is 1,2t/ha. Neem kennis dat die derde produksieskatting vir somergewasse vir 2019 op 25 April 2019 vrygestel sal word. – CEC verslag