Die hersiene oppervlak- en sesde produksieskatting vir somergewasse vir die 2019-produksieseisoen, is pas deur die Nasionale Oesskattingskomitee vrygestel.

Read it in English.

Kommersiële mielies

Die grootte van die verwagte kommersiële mielie-oes is op 10,979 miljoen ton
gestel, wat 0,42% of 46 200 ton meer is as die vorige skatting van 10,933 miljoen ton. Die skatting van die oppervlakte onder mielies is 2,301 miljoen hektaar, terwyl die verwagte opbrengs 4,77 t/ha is.

Die geskatte mielie-oes is 12% kleiner as die 2018-oes. Die drie belangrikste mielieproduserende gebiede, die Vrystaat, Mpumalanga en Noordwes, gaan na verwagting 80% van die 2019-oes produseer.

Die oppervlak onder witmielies is 1,298 miljoen hektaar en vir geelmielies is die oppervlak 1,002 miljoen hektaar.

Die produksieskatting van witmielies is onveranderd gelaat op 5,572 miljoen ton, wat 1,53% of 84 200 ton meer is as die 5,488 miljoen ton van die vorige skatting. Die opbrengs van witmielies is 4,29 t/ha. In die geval van geelmielies is die produksieskatting 5,407 miljoen ton, wat 0,70% of 38 000 ton minder is as die
5,445 miljoen ton van die vorige skatting. Die opbrengs van geelmielies is 5,40 t/ha.

Sonneblomsaad 

Die produksieskatting vir sonneblomsaad het toegeneem met 7,28% of 44 500 ton na 655 640 ton. Die oppervlakteskatting vir sonneblomsaad is 515 350 hektaar, terwyl die verwagte opbrengs 1,27 t/ha is.

Ander gewasse 

Die produksieskatting van sojabone is 1,170 miljoen ton, wat 3,79% of 46 050 ton minder is as die vorige skatting van 1,216 miljoen ton. Die geskatte oppervlakte beplant met sojabone is 730 500ha en die verwagte opbrengs is 1,60 t/ha.

Die verwagte grondbone-oes het met 8,26% of 1 700 ton tot 18 880 ton afgeneem, met ’n verwagte opbrengs van 0,94 t/ha. Die oppervlakteskatting vir grondbone is 20 050ha.

Die produksieskatting van sorghum het ook afgeneem met 4,65% of 7 500 ton, van 161 450 tot 153 950 ton. Die oppervlakteskatting vir sorghum is 50 500ha, en die verwagte opbrengs is 3,05 t/ha.

In die geval van droëbone is die produksieskatting effens afwaarts aangepas met 0,26% of 175 ton – van 66 530 na 66 355 ton. Die oppervlakte beplant met droëbone is 59 300ha, en die verwagte opbrengs is 1,12 t/ha.

Suid-Afrika sal ‘n netto uitvoerder van mielies bly

Volgens Wandile Sihlobo van Agbiz sal Suid-Afrika genoeg mielies produseer om in die jaarlikse verbruik van 10,8 miljoen ton te voorsien. Suid-Afrika sal waarskynlik ook in die 2019/20 bemarkingsjaar steeds ‘n netto uitvoerder van mielies bly. Uitvoere kan egter met sowat 50% afneem tot ongeveer 1,1 miljoen ton.

Sonneblom neem toe, maar nie genoeg nie

‘n Opmerklike verandering in die oesskattingverslag is die 7% toename in die opbrengs van sonneblomsaad. Die toename word toegeskryf aan hoër opbrengste in die Vrystaat en Noordwes. Ongelukkig is die skatting steeds 24% laer as die vorige seisoen, wat daarop dui dat Suid-Afrika ‘n netto invoerder van sonneblom sal wees tydens die 2019/20 bemarkingsjaar.

Die sewende produksieskatting vir somergewasse vir 2019 sal op 27 Augustus 2019 vrygestel word. – CEC-verslag & Agbiz kommentaar

Klik hier om die vorige oesskatting te lees.