Met die verloop van tyd het talle nuwe tegnologieë in die landboubedryf ontwikkel. Digitale hulpmiddels het ʼn aansienlike invloed gehad op die manier waarop die sektor besigheid doen, en sal ʼn integrale deel van die sektor bly. So byvoorbeeld het presisieboerderymetodes, tesame met groter en meer doeltreffende saai- en oestoerusting, dit moontlik gemaak om grond baie doeltreffender as voorheen te verbou.

Read it in English.

Tog kan die gemiddelde grootte graanboerdery dikwels nie die groot belegging in hierdie gesofistikeerde toerusting bekostig nie. Bekostigbare digitale tegnologie is beskikbaar en kan byvoorbeeld vir opbrengsvooruitskatting, groeimonitering, grondvrugbaarheid, gewasstres, siekteopsporing en weervoorspelling aangewend word, sonder die gebruik van duur toerusting. Namate hierdie digitale tendens verder ontwikkel, word boere gedwing om aan te pas by nuwe praktyke en strategiese denke om sukses te behaal.

Bestuur die onvoorspelbare

Landbouproduktiwiteit is uiteraard onvoorspelbaar en kan in ʼn kort tydperk verander weens ongunstige groeitoestande as gevolg van weerpatrone of die kompleksiteit van biologiese prosesse. Daarbenewens is dit noodsaaklik om die regte kwaliteit en kwantiteit gewasse te verbou ten einde ʼn lewensvatbare boerderybedryf te handhaaf.

Gewasse is lewende organismes, en soos enige ander lewende organisme benodig hulle water en voedingstowwe om te kan groei. Daarom is dit noodsaaklik dat boere die regte stelsels en infrastruktuur moet hê om die behoeftes van die gewasse beter te kan bestuur. In hierdie opsig het tegnologiese stelsels soos afstandwaarneming ʼn groot impak op die boerderybedryf gehad.

Met afstandwaarneming kan boere data insamel wat hulle kan help om probleme met die gewasse vroegtydig te identifiseer en monitor. Die data wat ingesamel word, kan gesistematiseer en as ʼn kernhulpmiddel gebruik word om boere te help om ingeligte besluite oor hul gewasse te neem, en om hul landboubesigheidstrategieë te rig.

Nie net help hierdie soort inligting die boer om die regte sakebesluite te neem nie, maar dit kan ook gebruik word om finansiële ondersteuning van finansiële instellings te regverdig, en om ʼn onafhanklike oorsig van die bedrywighede te bied waarna kredietgewers en versekeraars dan kan verwys wanneer hulle dit oorweeg om die boer te finansier.

’n Belegging in innovasie

In die lig van bogenoemde inligting asook Standard Bank se verbintenis om al ons boerderykliënte vir ʼn digitale toekoms voor te berei, belê ons in innovasie om nuwe data te lewer deur die gebruik van afstandwaarnemingstegnologie en digitale landboukunde, wat boere en hul landboukundiges in staat stel om elke dag op elke land beter besluite te neem.

Standard Bank se innovasie in satellietgebaseerde afstandwaarneming word in vennootskap met RHIZA gelewer, en word deur Origin Enterprises PLC en die Europese Ruimtevaartorganisasie ondersteun. Ons vennootskap met RHIZA beoog om voordeel te put uit die ondervinding wat hulle oor baie jare opgedoen het deur navorsing en ontwikkeling op die gebied van landboukundige satellietbeelde en ontleding, tesame met die feit dat hulle die enigste verskaffer van radarafgeleide modelle vir gewasgroei is, en dit boonop in die hoogste beskikbare hoë-resolusie beeldfrekwensie lewer. 

Neem beter besluite met Contour

Van ons kant bied ons Contour aan boere. Contour is ʼn saamgestelde inligtingsplatform vir afstandwaarneming met ʼn volledige stel gereedskap vir landerymonitering. Contour stel boere in staat om beter besluite te neem en terselfdertyd risiko’s te beperk, wat dan verbeterde opbrengste tot gevolg het deurdat dit bedrywe optimaliseer. Verder stel grondmonsterneming boere in staat om die toestande in landerye te verstaan en insette toe te dien wat aan die bepaalde behoeftes van die grond voldoen deur bemestingstowwe en kalk te gebruik.

Contour deel data oor plaaslike weerstoestande, landerytoeganklikheid en blaarnatheid deur die gebruik van algoritmes om beeldete ontleed en te interpreteer, en bied terselfdertyd optiese satellietmonitering van die saaigebied, die opkoms en die groeiproses. Dit maak groeifaseontledings, opbrengsvooruitskatting en uiteindelik gewasverbetering oor tyd moontlik. Die genormaliseerdeverskil-plantegroei-indeks (in Engels die “normalised difference vegetation index,” oftewel NDVI) kan maklik beoordeel word met ʼn gebruikersvriendelike “verkeersligstelsel”: hierdie stelsel vertoon rooi vir “geen biomassa”-lesings tot groen vir “hoë biomassa”-lesings.

Die weereenheid, wat ʼn nege-dag weervoorspelling insluit, is van onskatbare waarde om gewasondersteunende besluite te maak in verband met saaitye en wanneer om plaagdoder toe te dien.

Contour is ʼn digitale platform en slimfoontoepassing (beskikbaar vir rekenaars en slimfone) wat presisieboerderygereedskap bied vir landerykartering en identifisering, landboukundige beplanning en aantekening, asook gewas- en insettoewysing. Kliënte kan die inligting gebruik om die gesondheid van ʼn gewas te monitor, om bemesting en die toediening van plaagdoder te beplan, om areas met ʼn lae opbrengs te identifiseer, om grondtoestande soos grondvrugbaarheid en vogtigheidsvlakke te verstaan, en om groeitoestande met historiese weerstoestande te vergelyk.

Beter monitering met GRID

Standard Bank bied ook GRID, ʼn digitale diens vir diegene wat besigheidontwikkelingsondersteuning bied en vir die boere met wie hulle saamwerk. Hierdie diens stel beide partye in staat om saam te ontwikkel. Dit verskaf saamgestelde moniteringsvermoë wat oor streke strek en dit moontlik maak om ʼn portefeulje na te gaan met betrekking tot gebruikte insette, die totale aantal hektaar wat ʼn spesifieke gewas beslaan en die beraamde totale hoeveelheid ton wat verwag word – inligting wat vir koopgroepe en middelmanne van nut sal wees.

GRID verskaf bekostigbare data aan die bank en sy kliënte, wat gebruik kan word vir die regstreekse monitering van gewasprestasie op plase van alle groottes en landerye in alle geografiese areas. Vergelykings tussen vooruitskattings vir begrote opbrengs en werklike opbrengs help om onderpresterende landerye te identifiseer, sodat landboukundiges presies kan uitwys watter probleemareas moontlik ondersoek moet word. Hierdie vergelykings kan selfs beramings bied van die omvang van die probleem of die moontlike opbrengsverlies indien die probleem nie opgelos word nie.

Die tegnologie bevorder vertroue en deursigtigheid tussen die bank en sy kliënte, wat die bank in staat stel om risiko’s korrek te beoordeel en kapitaal en dekking akkuraat toe te wys. Verder stel dit Standard Bank in staat om die finansiële risiko’s verbonde aan die lewering van gewasfinansiering, veral in markte waarvoor ons gewoonlik nie risiko-aptyt gehad het nie, te bestuur.

Bekostigbare risikobestuur

Alhoewel hierdie inligting besonder waardevol is vir die bevordering van die doeltreffendheid en produktiwiteit van individuele boere, plaas Contour en GRID digitale hulpmiddels in die hande van ons kliënte, ten einde hulle toe te rus om die risiko’s in hul ondernemings te bestuur teen die bekostigbare aanvangsprys van $2,50 per hektaar per jaar. – Standard Bank

Indien u belangstel om vir hierdie diens te registreer, of as u graag meer wil weet, besoek gerus https://rhizaafrica.com/sign-up, of vra u verhoudingsbestuurder by Standard Bank om u met ons in verbinding te plaas.