Manie Lombard, eienaar van die welbekende Stelena Suid-Afrikaanse Vleismerino (SAVM)-stoet, het sy tiende produksieveiling op 23 Mei 2018 op die plaas Nooitgedacht in die Oranjeville-distrik aangebied. Die aanbod het uit 133 uitstaande SA Vleismerino’s bestaan.

Veilingsuitslae

  • Hoogste prys ram: R18 000 (Koper: De Jager-familietrust, Potchefstroom)
  • Gemiddelde prys ramme: R11 850
  • Hoogste prys dragtige stoetooi: R7 000 (Koper: Rustvlei-stoet, Kroonstad)
  • Hoogste prys dragtige kommersiële ooi: R5 000
  • Gemiddelde prys dragtige kommersiële ooie: R4 500

Aangebied deur: BKB Louwid Frankfort

Afslaer: Jan Mostert

Die duurste ooi is vir R7 000 verkoop. Agter van links is Stephan Lombard en Alta Lombard, verkopers, Franco von Wielligh en Roelf Pretorius, kopers, Jan Mostert, afslaer, en Wentzel Vorster van BKB Louwid. Voor is Manie Lombard, verkoper, Dieter Schutte, veilingskoördineerder, Jean de Wet en Danie de Wet van BKB Frankfort.