Grondhervorming en onteiening sonder vergoeding was die afgelope paar weke gewilde onderwerpe met publieke verhore oor grondhervorming wat regoor die land gehou is. Die verhore het beide positiewe en negatiewe reaksie uitgelok, maar was deur die bank ’n geleentheid vir Suid-Afrikaners om mekaar se harte te hoor.

Volgens Agri SA is dié proses nou ondermyn. Dit kom na ’n spesiale aankondiging deur president Cyril Ramaphosa laat op die aand van 31 Julie 2018. “Ons is betrokke by ’n konsultasieproses waar Suid-Afrikaners deelneem aan ’n hersieningsproses. Die aankondiging deur die regerende party ondermyn die proses wat onderweg is,” sê Dan Kriek, president van Agri SA, in reaksie.

In sy toespraak gee Ramaphosa erkenning aan die bydraes en kommentaar van die talle Suid-Afrikaners wat aan die verhore deelgeneem het. Hy gaan voort om te sê dat die ANC sy posisie herbevestig dat die Grondwet ’n mandaat vir radikale transformasie van beide die samelewing en die ekonomie is.

In dié konteks sê hy die volgende: “Die lekgotla het sy posisie herbevestig dat ’n omvattende grondhervormingsprogram wat gelyke toegang tot grond moontlik maak, ekonomiese groei sal ontsluit. Dit sal meer grond in Suid-Afrika in volle gebruik plaas en die produktiewe deelname in die ekonomie van miljoene meer Suid-Afrikaners verseker.

“Daarvolgens sal die ANC, deur middel van die parlementêre proses, ’n voorgestelde wysiging aan die Grondwet finaliseer wat die voorwaardes waarop onteiening sonder vergoeding kan plaasvind, duideliker uiteensit.”

Kyk die volledige toespraak:

In reaksie op die toespraak, het Agri SA gesê dat dit ’n feit is dat Suid-Afrika meer swart boere nodig het, maar dat onteiening dit nié sal bewerkstellig nie. “Suid-Afrika het meer swart boere en plase in swart besit nodig. Grondwetwysigings, selfs die ergste scenario – onteiening sonder vergoeding, mag goed wees vir verkiesingsdoeleindes, maar dit sal nie meer swart boere daarstel nie,” aldus Kriek.

Die begrippe ‘onteiening sonder vergoeding’ en ‘ekonomiese groei’ is lynreg in teenstelling met mekaar. Dit het nêrens in die wêreld in enige vorm of formaat gewerk nie. “Landbouhervorming kan slegs suksesvol geskied deur tesame en in vennootskap met die privaat sektor te werk,” sê Omri van Zyl, uitvoerende direkteur van Agri SA.

“Ons het gesien hoe hierdie scenario elders in die wêreld afspeel – Venezuela, Rusland. Die beloftes om opkomende boere van implemente, kunsmis, saad en voorligtingsdienste te voorsien word dikwels gebruik as bloot verkiesingslenters, terwyl die uitkoms altyd katastrofies vir die landbou en voedselsekerheid is,” sê Van Zyl.

Kriek beskryf dit as onverantwoordelike verkiesingspropaganda. Hy maan dat leiers in ons land meer waaksaam en verantwoordelik moet optree wanneer die toekoms van die ekonomie en werkskepping vir alle Suid-Afrikaners op die spel is. “Ons is ’n volwaardige en aktiewe deelnemer in die opkomende ANC- beraad oor werksgeleenthede. Hierdie posisie sal ons beslis nie aanmoedig om te belê in die sektor met die oog op werkskepping nie.

“Hierdie is ’n populistiese skuif deur die ANC wat sal lei tot ’n ekonomiese afgradering – massiewe kapitaaluitvloei met gepaardgaande ondermyning van alle eiendoms- en intellektuele eiendomsklasse,” aldus Van Zyl. Dit sal ook ’n dramatiese impak op kommersiële, residensiële en eiendomsbelegging hê,” sê Van Zyl.

Kriek het duidelik uitgespel dat hierdie ’n onverantwoordelike skuif deur die ANC is. Hy sê dat indien die party werklik werkskepping en armoedeverligting wil aanspreek, Agri SA gewillig is om daaroor te praat. – Persverklaring