Die Javlin ALFA-studenteprogram is ’n integrale deel van ALFA en is jaarliks ’n prioriteit van dié veehandelskou. Studente van die Universiteit van Pretoria, die Universiteit van die Vrystaat en die Tshwane Universiteit van Tegnologie is genooi om deel van die ALFA-reëlingskomitee te wees en in die skouweek by ALFA te werk.

Elke student moes aansoek doen en onderhoude is by die universiteite gevoer. Die student vir wie die program ’n waardevolle impak sal hê, is gekies. “Die program bied wedersydse voordeel,” sê Albert Loubser, mede-organiseerder van ALFA. “Nie net het dit ’n baie positiewe invloed op die studente nie, maar dit help natuurlik dra aan ALFA se logistieke las.”

Die voordeel wat dit vir die student inhou, lê op verskeie vlakke. “Eerstens leer hulle waardevolle vaardighede aan. Dit is vaardighede soos goeie kommunikasie, algemene organisatoriese vaardighede en spanwerk en dan doen hulle natuurlik ook bedryfskennis op. Dit bied die student die geleentheid om belangrike rolspelers in die bedryf te ontmoet en te leer ken.

“Die student kry byvoorbeeld die geleentheid om met landboumaatskappye, by wie hulle potensieel eendag kan werk, kontak te maak. Ons het byvoorbeeld reeds gesien dat studente uit van die vorige jare se program nou reeds by maatskappye werk met wie hulle by ALFA kontak gemaak het. Die program help dus om die gaping tussen die bedryf en die akademiese wêreld kleiner te maak.”

Javlin ondersteun die program deur gehalte helderkleurige T-hemde aan die studente te verskaf. “Dié helder kleure het natuurlik pragtig uitgestaan indien enigiemand by ALFA hulp gesoek het,’’ sê Albert.

Die studente word in spanne ingedeel en elke span is vir sekere take verantwoordelik. Dié take word geroteer sodat almal aan die hele spektrum van geleenthede blootstelling kry. As deel van die ALFA-span, neem Jandré Reinecke die voortou met die projek en bestuur die onderskeie student-spanne. Die studente bly die hele week op die Afridome-terrein.

“My ervaring by die Javlin-studenteprogram was baie positief. Dit was harde werk, maar beslis die moeite werd, aangesien mens soveel blootstelling kry en mense leer ken. Ek sal enigeen aanraai om dit te doen,” Cheri-Lynn Steyn van die Universiteit van die Vrystaat.

Vir meer inligting kontak Albert Loubser by 082 562 2188 of [email protected]. – Marike Brits, Plaas Media