’n Suffolk-ram van Carel Greyling van Makwassie is by die Bloemskou aangewys as die beste ram in die intensiewe groei- en voeromsettoets vir Suffolk-ramme. Die toets is ’n inisiatief wat deur SA Stamboek gekoördineer is, met Siebert Vermeulen aan die stuur van sake.

“In moderne kleinveeboerdery speel die ekonomie en genetika die belangrikste rolle in die produksie van skaapvleis. Dit is relatief maklik om vir die doeltreffende gebruik van voer in kleinvee te selekteer en vinnige vordering kan plaasvind, omrede daar ’n groot variasie in voerverbruik is by diere wat dieselfde groei. Die voeromset-evaluerings word met behulp van SA Stamboek se Logix produksie-aantekeninge gedoen,” sê Vermeulen.

Die visuele voorkoms en rasstandaarde word ook tydens die beoordeling van die klas in ag geneem, met ander woorde daar word  gestreef om ’n mooi en  goeie dier te identifiseer. Daar word beplan om in die toekoms ook ander skaaprasse, wat ook vir die doeltreffende gebruik van voer geselekteer word, in die toets te akkommodeer.

Agter van links is Derick Strauss, dr Japie van Wyk van SA Stamboek, Carel Greyling, Abraham Greyling, Jaco van Wyk van Nupro en Siebert Vermeulen van SA Stamboek. Voor is Theuns Barnard van BKB, Oompie Moshlabae en Mianell Greyling.

Die Suffolk nasionale kampioenskap is ook tydens die Bloemskou gehou. ’n Ram van die Twee Seuns Suffolk-stoet van Barkly-Oos is tydens die kampioenskap as die senior en grootkampioen-ram aangewys. Die senior en grootkampioen-ooi was ook een van die Twee Seuns Suffolk-stoet se diere. – WA Lombard, Veeplaas

Agter van links is Tjaart en Boetie Steenekamp van die Twee Seuns Suffolk-stoet, Jan Joubert en Henry Naude, albei van BKB. Voor is Andries Harding, wat die kampioen-ooi hanteer.

 

Agter van links is Henry Naude van BKB en Boetie en Tjaart Steenekamp van die Twee Seuns Suffolk-stoet. Voor is Fuks Ntiee, wat die kampioen-ram hanteer.