Tydens die 20ste algemene jaarvergadering op 26 September 2018 in Leeudoringstad het Hansie Viljoen (voorsitter: Suidwes direksie) terugvoering verskaf rakende die resultate van die maatskappy, veranderinge in topbestuur, verandering na die CASE-handelsmerk en die implementering van ’n nuwe bedryfstelsel.

Viljoen het tydens sy voorsittersverslag verwys na die 2017/18 finansiële jaar wat onthou sal word vir rekordoeste, vol graansilo’s en gevolglike lae graanpryse. Alhoewel veeboere se situasie drasties verander het weens die goeie reën en pryse van beide aanteelvee en vleis, wat betekenisvolle stygings getoon het, het graanboere se finansiële posisie steeds onder druk gebly. Slegs 66% van die beplande hektare mielies is aangeplant.

Verder het Viljoen ook verwys na die wanbestuur van die Zuma-administrasie, die voorstel van die EFF rakende grondonteiening sonder vergoeding en die impak daarvan op die politieke en ekonomiese uitdagings in die landbou.

Senwes het ’n wins na belasting voor aansporingskorting- en agterskotskema, uit voortgesette bedrywighede toeskryfbaar aan die aandeelhouers van die maatskappy, ten bedrae van R56,35 miljoen gerealiseer.

Dr Herman van Schalkwyk (groep hoof uitvoerende beampte: Suidwes Landbou) het gesê dat Suidwes steeds relatief goed presteer ten spyte van bepaalde politieke-, ekonomiese- en bestuursuitdagings.

Volgens Van Schalkwyk word Suidwes Landbou se toewyding tot sy aandeelhouers, klante en personeel weerspieël in die maatskappy se betrokkenheid by die gemeenskap, en slegs deur effektiewe samewerking kan uitdagings die hoof gebied word en ’n volhoubare platteland in stand gehou word.

Tydens die geleentheid is daar afskeid geneem van Koos le Roux (wyksdirekteur: Bloemhof- en Hoopstadwyk). Petrus Roux sal voortaan die leisels by Le Roux oorneem. – Persverklaring