In Augustus 2018 het die Suid-Afrikaanse suiwelbedryf 14 639 ton uitgevoer, terwyl invoere 4 872 ton beloop het. Dit beteken dat die netto uitvoere vir Augustus 9 767 ton beloop het, teenoor 8 346 ton in Julie. Dit verteenwoordig ʼn styging van 17% in Augustus en teen die agtergrond van die swak rand in September word verwag dat netto uitvoere verder sal styg.

Uitvoere bestaan hoofsaaklik uit langlewemelk (UHT) 39% (5,5 miljoen kg), ingedampte melk 18% en jogurt 16%. Die totale waarde van UHT-uitvoere beloop R53 miljoen teen ’n gemiddelde vry-aan-boordprys van R9,60.

Invoere, met spesifieke verwysing na langlewemelk, het feitlik totaal opgedroog en was in Augustus 58 ton. Die vry-aan-boordpryse is hoёr as R22, wat aandui dat dit spesiale verpakking behels of baie spesifieke produkeienskappe besit. Wei-invoere bly steeds hoog en beloop 35% van die totale invoere en afgeroomde melkpoeier 25%.

Agri Inspec het transaksies in die Augustus-data geïdentifiseer wat ongerymd voorkom ten opsigte van weipoeier wat uit Denemarke ingevoer is. Die saak is reeds met die Deense ambassade opgeneem. Agri Inspec monitor die vordering met die navraag en sal eersdaags daarop terugrapporteer. – MPO Nuusbrief