Die suiwelbedryf het as netto uitvoerder in November 2018 net soos die voorafgaande vyf maande gefunksioneer. Die totale uitvoere vir die maand beloop 17 400 ton en die randwaarde daarvan is R293 miljoen. Die uitvoere bestaan hoofsaaklik uit langlewemelk (46%, 8,0 miljoen kilogram), melkpoeier en ingedampte melk (25%, 4,0 miljoen kilogram) en jogurt (16%, 2,7 miljoen kilogram). Die top drie uitvoerbestemmings is Botswana (34%), Mosambiek (15%) en Lesotho (13%). Suid-Afrika voer na meer as 55 lande uit.

Invoere, met spesifieke verwysing na langlewemelk, het drasties afgeneem, met slegs 51 ton wat in November teen ’n waarde van R1,7 miljoen ingevoer is. Die vry-aan-boord-pryse wissel tussen R23 en R47 per kilogram, wat op klein verpakkings met ’n spesifieke samestelling dui. Die totale invoere vir die maand beloop 3 886 ton en die randwaarde daarvan is R193 miljoen. Die invoere bestaan hoofsaaklik uit melkpoeier (36%), wei (21%), kaas (22%) en langlewemelk (1%). – MPO-nuusbrief