Unicom

’n Baie suksesvolle inligtingsdag is onlangs deur Braunvieh SA, Veeplaas en Unicom Sekondêre Landbouskool aangebied. Die Veeplaas Braunvieh-stoet word as deel van die Veeplaas Skole-kuddeprojek by Unicom gehuisves. Die pas afgelope inligtingsdag is die eerste aksie wat uit dié samewerking volg.

Die doelwit van die dag was om graad 11-leerlinge van die skool toe te rus met kennis oor seleksiemetodes by beeste. Klem is gelê op hoe ’n goeie bees moet lyk, asook bouvorm en liggaamsgebreke. ’n Braunvieh-teler, Gawie Naudé, het met die leerlinge hieroor gepraat. Die inligting wat hy gedeel het, is nie net van toepassing op Braunvieh-stoeterye nie, maar kan as riglyne dien vir enige beesboer.

Na afloop van die inligtingsessie is die skool se diere deur die leerlinge geëvalueer om te verseker dat die teorie prakties toegepas word. Daar is ook van die geleentheid gebruik gemaak om die diere te identifiseer wat die skool by ALFA 2017 gaan gebruik om teen ander skole mee te ding. Kommersiële boere vanuit die omgewing het ook kom inloer tydens die dag.

Dankie aan al die borge wat die dag moontlik gemaak het vir hul bydraes. Die borge was Mahindra, Standard Bank, Afgri, Claas en Taurus. – WA Lombard, Veeplaas

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here