Thursday, February 20, 2020
Home Tags LWO

Tag: LWO

RSG Landbou: 6 November 2019

Kleinjan Gasekoma is ‘n Braunvieh-produsent wat passievol gesels oor sy boerdery. Hy sê as jy suksesvol wil boer en hande vat met...

Vermy die KVBA deur jou arbeid goed te bestuur

In RSG Landbou se program van Dinsdag gesels Lise Roberts met Ina Smit oor die sogenaamde Chenin Blanc-uitdaging. Luister nou na dié...

Minimumloon en die KVBA: Wat landbouers moet weet

Grootplaas se uitsending van 21 Junie het gefokus op sake wat deur die Kommissie vir Versoening, Bemiddeling en Arbitrasie, die KVBA of...

RSG Landbou praat melk-, arbeids-en toerustingsake

In Woensdag se aflewering van RSG Landbou kuier en gesels 'n verskeidenheid gaste saam ons. Die Melkprodusente-organisasie (MPO), het ‘n nuwe ekonoom...

Stres in plante – onkruiddoders se aandeel

Sekere bedrywe, soos die wyn- en groentebedrywe, is krities afhanklik van seisoenale werkers in veral oestyd. Maar wat sê die wet oor seisoenale werkers?...

Progressive discipline needed in the workplace

The relationship between an employer and employee is based on mutual benefits and respect. Clear rules and guidelines ensure that friction and misunderstandings are...

Progressiewe dissipline is nodig in die werksplek

Die verhouding tussen ’n werkgewer en werknemer is gebaseer op wedersydse voordele en respek. Duidelike reëls en riglyne verseker dat wrywing en misverstande beperk...

Wat jy moet weet: Nasionale minimumloon

Volgens mediaberigte het die president die Nasionale Minimumloon Wet, asook die wysigings aan die Wet op Basiese Diensvoorwaardes, 1997 (Wet 75 van 1997) en...

Record working hours for peace of mind

The Basic Conditions of Employment Act, 2002 (Act 11 of 2002) or BCEA, provides general conditions of employment for all employees and requires employers...