Wednesday, August 12, 2020
Home Tags Old mutual insure

Tag: old mutual insure

Gasinstallasies moet veilig wees vir jou gesin, werkers en plaasbesoekers

Ons almal het waarskynlik op een of ander stadium beurtkrag en kragonderbrekings beleef, en om ‘n alternatiewe kragbron beskikbaar te hê kan...

Gas installations should be safe for your family, workers and farm...

All of us have probably at some point experienced load shedding and power failures, and having an alternative power source available can...

Harvesters and planters are buzzing in grain areas

It is harvest time! A season’s hard work is currently being richly rewarded, but also the winter planting season is already well...

Stropers en planters gons in graangebiede

Dit is strooptyd! ‘n Seisoen se harde werk word tans ryklik beloon, maar die winter plantseisoen is ook reeds goed op dreef....

Beheer en verminder veldbrande pro-aktief

Onbeheerde veldbrande versprei vinnig gedurende die droë wintersmaande en rig elke jaar groot skade aan, wat in die huidige ekonomiese en sosiale...

Manage and reduce veld fires pro-actively

Uncontrolled veld fires spread quickly during the dry winter months and cause major damage every year, which can be even less afforded...

Wes-Kaapse jeugskouspan gekies

Die 2019 Old Mutual Insure Nasionale Jeugskoukampioenskap gaan in die September-skoolvakansie by die Vryburg-skouterrein gehou word. Ter voorbereiding hiervan word streekskampioenskappe regoor die land...

Oesversekering bied belangrike beskerming

Volgens Statistiek Suid-Afrika verteenwoordig die landboubedryf 6% van ons land se indiensneming en dra dit direk by tot 2,5% van die land se BBP....

Crop insurance offers a safety net

According to Statistics South Africa, the agricultural industry accounts for 6% of our country’s employment, and directly contributes 2,5% to the country’s GDP. The...