Home Tags Tasha van Niekerk

Tag: Tasha van Niekerk

Besproeiingskedulering is bobaas

Selfs die beste besproeiingstelsel is nutteloos sonder korrekte besproeiingskedulering. Om seker te maak dat daar genoeg water is vir die gewas en...

Cherry Irrigation neem watergehalte in oënskou

Watergehalte speel ‘n kritiese rol in die landbousektor, hetsy dit oor produkeffektiwiteit of die doeltreffende beheer van onkruide, siektes en peste gaan....