Monday, September 28, 2020
Home Tags VinPro

Tag: VinPro

Verleng jou wingerd se leeftyd só

Suid-Afrikaanse wyndruifprodusente kan die leeftyd van hul wingerde verleng deur water optimaal te gebruik, deurdagte wortelbestuur toe te pas en virusse die trekpas te...

Extend your vineyard’s lifetime with these tips

South African wine grape producers can extend the lifetime of their vines through effective water usage, well-planned root management and by eliminating harmful viruses,...

Great wine starts with good geography

“What makes a great wine great?” ask Madeline Puckette and Carlo Mondavi in their article, The Science behind Great Wine, published on the Wine...