Wanneer mens praat van toedieningstegnologie in die konteks van gewasbeskermingsprodukte, is daar twee breë aspekte ter sprake, volgens Todd Caldwell van die maatskappy Winfield United, ’n filiaal van Land O‘Lakes, die Amerikaanse agribesigheid met sy hoofkantoor in Minnesota.

toedieningstegnologie
Todd Caldwell.

Aan die een kant, sê hy, is daar die fisiese toediening van die produk deur middel van die spuitpunte, en aan die ander kant is daar die byvoegmiddels om die middel meer effektief aan die plant beskikbaar te stel.

Die sleutel tot die effektiewe werking van ’n gewasbeskermingsproduk, verduidelik Caldwell, is om negatiewe omgewingsfaktore so goed as moontlik uit te skakel. Dit word deur die toepassing van ’n hele verskeidenheid maatreëls gedoen, soos om die druppels wat by die spuitpunt uitkom in ’n aanvaarbare spektrum van druppelgrootte te kry, en deur byvoegmiddels te gebruik.

Effektiewe toediening

Faktore wat ’n dramatiese invloed op effektiwiteit kan hê is wind, humiditeit, die aard en toestand van die teikenplant, waterkwaliteit, en ander gewasbeskermingsprodukte wat ook in die tenk mag wees. Daarteenoor is die faktore wat ’n rol speel in effektiewe toediening deur middel van die toedieningsapparaat die regte spuitpunt wat druppelgrootte bepaal, die regte druk waarteen die vloeistof deur die spuitpunt vloei, en die volume vloeistof wat deur die spuitpunt gepomp word.

toedieningstegnologie
Spoed en spuitbalkstabiliteit is kritiese faktore wat die effektiwiteit van toediening beïnvloed.

“Ons verwys na die druppelspektrum as ons na druppelgrootte verwys, omdat die druppels wat deur ’n spuitpunt gemaak word, altyd in grootte sal wissel. Druppels wat te klein is, sal doodgewoon nooit die teiken bereik nie, of as dit wel gebeur, is dit te lig om die onderste deel van die teiken te bereik. Verder verdamp so ’n klein druppeltjie ook baie vinnig. Te groot druppels, aan die ander kant, is ook ongewens,” verduidelik Caldwell. “Spuitpuntkeuse beïnvloed tot ’n groot mate hierdie druppelspektrum.”

Volgens hom is spoed, tesame met spuitbalkstabiliteit, kritiese faktore wat die effektiwiteit van toediening beïnvloed.

“Dis verstaanbaar dat produsente die bespuiting so gou moontlik wil afhandel, maar hulle maak dikwels die fout om te vinnig te ry. Sodoende word produkte oneffektief toegedien, wat die beheer van die produk sal benadeel.”

“ ’n Ander faktor is wanneer die spuitbalk, as gevolg van ongelyke grondoppervlaktes, te hoog bo die grond opgelig word. Dit lei tot swak bedekking omdat die druppels dan meer geneig is tot wegdrywing. Die kombinasie van die regte spuitpunt en die regte spuitbalkhoogte is krities vir effektiewe toediening,” sê hy.

Byvoegmiddels

Die tweede aspek van toedieningstegnologie is byvoegmiddels wat bydra tot meer effektiewe toediening van gewasbeskermingsprodukte.

’n Losse definisie van byvoegmiddels, volgens Brian de Villiers, produkbestuurder vir byvoegmiddels by Villa Crop Protection, is produkte wat nie op sigself enige plaagdodende eienskappe het nie, maar wat saam met gewasbeskermingsprodukte gebruik word om die effektiwiteit daarvan te verhoog.

Toedieningstegnologie
Brian de Villiers.

“Enige gewasbeskermingsproduk, of dit nou ’n onkruiddoder of insekdoder is, het sekere tekortkominge. So word hulle byvoorbeeld deur lae humiditeit beïnvloed, of deur water met ’n hoë pH-vlak, of hul bedekkingsvermoë op plante is beperk. Dis om hierdie tekortkominge aan te spreek dat byvoegmiddels gebruik word. Daarmee saam verseker hierdie byvoegmiddels beter beheer van die gewasbeskermingsprodukte oor verskeie omgewings.”

Byvoegmiddels, verduidelik De Villiers, kan verskillende oorspronge hê. So is middels wat in die tenk werk dikwels van kunsmis-oorsprong, soos ammoniumsulfaat. Dan is die produkte wat pH regstel van ’n suur-oorsprong. Daarenteen is die neerslaghulpmiddels en benatters van seep, petroleum- of plantolies afkomstig, terwyl daar selfs kleefmiddels is wat van dennehars afkomstig is.

“Daar is verskeie tipes byvoegmiddels in die wêreld beskikbaar, wat elkeen ’n verskillende aspek van gewasbeskermingsprodukte aanspreek. Die eerste klas middels fokus op waterkwaliteit deur pH te verlaag of soute te neutraliseer. Die tweede klas is die neerslaghulpmiddels, wat die druppels affekteer deur verbetering van die druppelspektrum. Die derde klas fokus op effektiwiteit op die blare deur te sorg dat minder druppels van die blare afhop as dit die blare tref, en terselfdertyd die benatting van die blaar verhoog deur ’n groter oppervlakte te bedek. Hierdie groep byvoegmiddels verhoog ook die opname van die gewasbeskermingsproduk deur die plant.”

Waterkwaliteit

Elke waterbron, sê De Villiers, bevat ’n wisselende hoeveelheid kalsium, magnesium, natrium of ander soute, wat bepaal hoe ‘hard’ of ‘sag’ of ‘brak’ die water is. Hierdie soute, of ione, bind aan sekere van die gewasbeskermingsprodukte, veral sekere onkruiddoders, wat beteken dat die produk swakker deur die plant opgeneem word.

toedieningstegnologie
Faktore wat ’n dramatiese invloed op toedieningseffektiwiteit kan hê is wind, humiditeit, die aard en toestand van die teikenplant, waterkwaliteit, en ander gewasbeskermingsprodukte wat ook in die tenk mag wees.

“Sekere byvoegmiddels, veral die ammoniumsulfaat-bevattende produkte, bind dan aan hierdie soute voordat dit aan die onkruiddoder kan bind, wat die opname drasties verbeter.”

Buffers, ’n ander stel byvoegmiddels wat in die tenk werk, verlaag die pH van die water. Sommige insekdoders is byvoorbeeld meer stabiel in ’n suurder omgewing as in ’n alkaliese omgewing.

Neerslaghulpmiddels

Sodra die omgewing in die spuittenk reggestel is, sê hy, word die middel op die gewas gespuit. Dis hier waar die neerslagmiddels ter sprake kom. Eerstens word die druppelspektrum so gemanipuleer dat die teiken optimaal bedek word.

As die middel op die plant is, tree een van die volgende twee byvoegmiddels in werking: of die benatters of die olies.

Hierdie twee groepe het ’n vierledige hoofmikpunt: Die eerste is om te sorg dat daar meer druppels op die plant bly, omdat minder druppels van die blare afhop deurdat hulle die oppervlaktespanning van die water aanspreek; die tweede is om te sorg dat elke individuele druppel beter benat en versprei, en sodoende ’n groter oppervlakte bedek; derdens sal die druppel vir ’n langer tydperk vogtig bly en sodoende ’n langer opnametyd bewerkstellig; en vierdens sal hierdie byvoegmiddels die fisiese opname van die plantbeskermingsprodukte verhoog.

Daar is ook ’n groep byvoegmiddels wat die kleefvermoë van spuitdruppels verhoog en wat afwas deur reën of besproeiing beperk. Hulle staan bekend as die kleefmiddels.   

Die keuse van byvoegmiddel hang af van wat die gewasbeskermingsproduk se tekortkominge is. Dit is egter belangrik om net byvoegmiddel opsies te gebruik wat geregisreer is.

Villa Crop Protection

Winfield United is die wêreldleier in byvoegmiddels, en noudat die maatskappy die meerderheidsaandeel in Villa Crop bekom het, het Villa toegang tot al hul tegnologie. Wat dit beteken, sê De Villiers, is dat boere in Suid-Afrika eersdaags ’n hele reeks opwindende byvoegmiddels tot hul beskikking gaan hê, sodat gewasbeskermingsprodukte selfs meer effektief aangewend kan word.

“Op die oomblik is die produk Interlock reeds plaaslik beskibaar. Interlock is ’n neerslaghulpmiddel wat die druppelspektrum verbeter, en beloof om net soos in die VSA ’n baie belangrike rol te speel om die effektiwiteit van bespuiting drasties te verbeter. Daar is ook ander opwindende hulpmiddels wat in die pyplyn is en die eerstes behoort selfs hierdie jaar reeds beskikbaar te wees,” sê hy. – Izak Hofmeyr, AgriOrbit